Eeskujukampaania „Aga Mina“

„Aga Mina“ on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Valmis!
Valmis!

 Loe SIIT kampaania kohta lähemalt.

Kampaania kodulehekülg: www.agamina.ee

Kampaania Facebooki lehekülg: https://www.facebook.com/agaminakampaania/

Mitmed ametid ja organisatsioonid on pannud õlad kokku ja otsustanud teha üheskoos Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäevaks kingituse – eeskujukampaania „Aga Mina“. Kingitus sisaldab ühistegevusi, sündmusi ja meediakampaaniaid, mida viivad läbi „Aga Mina“ projektiga liitunud ametid ja organisatsioonid alates käesoleva aasta novembrist kuni 2018. aasta 31. detsembrini.

Kingituse visioon: ÜKS RIIK – ÜKS VÄÄRTUSRUUM.
Kingituse missioon: toetame ja oleme eeskujuks teadlike ning turvalist elukeskkonda kujundavate valikute tegemisel.

Ühistegevuste eesmärgiks on suurendada elanikkonna ohutusalast teadlikkust erinevates turvalisusega seotud valdkondades; käivitada ühiskonnas arutelu teemal, millised on turvalise tuleviku loomisel riigi tegevused ja millist rolli (vastutust) kannab iga inimene ise ning võimendada väärtuspõhiseid otsuseid.

Kingituse „Aga Mina“ sisu eest hoolitsevad: Päästeamet, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Tehnilise Järelevalve Amet, Sotsiaalkindlustusamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Haigekassa, Justiitsministeerium, Õiguskantsleri Kantselei, SA Innove, Päästeliit, Eesti Abipolitseinike Kogu, MTÜ Eesti Naabrivalve, Operation Lifesaver Estonia MTÜ, MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival, Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing, Teomeeter, MTÜ Aga Mina. Levitada aitavad: JCDecaux Eesti, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut.

Kingituse avamine leidis aset 11. novembril 2017. Kampaania ühistegevusi viiakse läbi kuni 31. detsembrini 2018.

Kõik ühiskingitused