Tibutare tammiku avamine Haapsalus

1. juunil avame pidulikult Tibutare tammiku Tabasalus, Tiskre ringi juures. 

EST

1. juunil on kõik oodatud Tabasallu Tiskre ringi juurde Tibutare tammiku pidulikule avamisele.

Päevakava:

  • 1. juuni koguneme Tibutare lasteaia ees rongkäiguks (matkaks) kell 10.00. 
  • Tammealleel algab üritus kell 10:30
  • Tibutare lasteaialaste etteasted
  • Harku Vallavalitsuse esindaja sõnavõtt, Tibutare direktori tänusõnad
  • Tammiku tähise pidulik avamine
  • Matk tagasi lasteaeda, kus lapsi ja külalisi ootab kosutav mahl, puuviljad ning jäätis.

Oled oodatud kogu perega!

Korraldaja

Tabasalu lasteaed Tibutare

Harku vallas pikkade traditsioonidega alusharidust võimaldava õppeasutusena: *Toetada professionaalsel tasemel ja hoolivusega lapse mitmekülgset arengut mängulises ja sõbralikus õhkkonnas; *luua lastele soodne keskkond tervislike eluviiside, väärtushinnangute ja eluks vajalike toimetuleku oskuste omandamiseks koostöös personali ja peredega.