Eesti 100x100 pesakasti erametsa!

Kingime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul metsalindudele üle Eesti 10 000 pesakasti.

Mis?
Eesti Erametsaliit viib EV100 raames läbi projekti „Eesti 100×100 pesakasti erametsa“.

Kuidas?
Idee kohaselt valmistavad kooliõpilased üle Eesti tööõpetuse tundides lindudele pesakaste ning 2018. aasta kevadel toimuvatel metsapäevadel panevad need ise metsa üles. Metsaühistud aitavad leida pesakastide ülespanemiseks sobilikud kohad ning võimalusel korraldavad metsapäevad oma piirkonnas. Plaanis on korraldada kokku 100 metsapäeva ning igal üritusel panna metsa üles 100 pesakasti.

Miks?
Tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, andes lastele ja noortele võimaluse puidust pesakaste meisterdada ning minna metsa ja anda oma panus Eesti loodusele.

Kes veel?
Projektis võivad lisaks koolidele osaleda ka teised organisatsioonid, asutused, ettevõtted ja eraisikud, kes tahavad anda oma panuse Eesti looduse heaks.

Huvilistel palume võtta ühendust e-posti aadressil: helian.maivel@erametsaliit.ee

Algataja

MTÜ Eesti Erametsaliit

Eesti Erametsaliit on 1992. aastal asutatud erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Oma tegevuses lähtume demokraatia, säästliku arengu ja keskkonnahoidliku metsakasutuse põhimõtetest. Erametsaomanike struktuuri arendame ühistulistel printsiipidel – kõigil liikmetel on võrdsed võimalused organisatsiooni töös kaasa lüüa. Meie põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Samuti teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Partnerettevõtted
Kasutaja Timo Varblas pilt
Timo Varblas
Kasutaja Ruila Põhikool pilt
Ruila Põhikool