EESTI 200

Eesti Kultuuri Koda algatab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks laiapõhjalise arutelu visiooni Eesti Vabariik 200 loomiseks ja Kultuuritegijate Mälupanga asutamiseks.

Eesti Kultuuri Koda kingib oma riigile sünnipäevaks kultuurivaldkondade pikaajalise tegevusplaani. Selleks algatame liikumise EESTI 200, mille raames alustame kultuuritegijate mälupanga loomist ja visiooni ettevalmistamist.

Liikumine EESTI 200 annab meile kindla sihi ja tervikliku väärtuspõhise visiooni Eesti tulevikust, lähtudes igihaljast kolmikküsimusest: kes me oleme, kust tuleme, kuhu läheme?
Kultuuri Koja liikumine EESTI 200 algatab diskussiooni meie ühiskonna, eesti keele ja kultuuri, seega ka Eesti riigi mõistlikest arengusuundadest pikemal ettevaataval ajajoonel. Soovime leida diskussioonile sellise vormi või tööriistakasti, mille abil oleks võimalik praegune fragmenteeritus sõlmida terviklikuks väärtuspõhiseks visiooniks Eesti tulevikust. Loome ühiselt tegevuskava, mis viib meid edasi selgelt mõtestatud suunas, toetudes meie kultuuriloojate professionaalsele kogemusele. Kultuuritegijate mälupanga digikogusse korjame ja talletame mälestusi ja kirjeldusi, kuidas oleme jõudnud sellisele tulemusele, kus nii väike rahvas on suutnud maailma globaalsele kultuurimaastikule jätta märgatava jälje. Intervjueerime oma talente, õppejõude ja kultuuri loojaid-arendajaid nii kodu- kui ka välismaal.

Liikumine EESTI 200 on sündinud kodanikualgatuse korras 2015. aastal kaasates tegevustesse Eesti Kultuuri Koja partnereid, loomeliite ja loojaid, ülikoole ja üliõpilasi, teadlasi ja kultuuritegelasi, erinevaid mäluasutusi, välis- ja kodumaiseid eksperte, laiemat kodanikeringi ja kogu ühiskonda.

Tugeva kultuurilise aluspõhja kinnistamiseks on liikumine EESTI 200 algatanud Eesti Mälupanga loomise, et ehitada silda olnust tulevasse. Mälupanga tegevusi korraldab mittetulundusühing Eesti Kultuur 200.

Kutsume kõiki loomevaldkondi koostööle visiooniformaadi väljatöötamiseks ja kultuuritegijate mälupanga asutamiseks, et ka 100 aasta pärast tunneksime uhkust Eesti riigi ja kultuuri olemasolu üle.

EESTI 200 siht on pikemal ajateljel kultuurivaldkonna kogemuse kaudu, et põhiseaduse preambulist lähtudes laieneda sealt ammutatud järeldustele toetused teistesse valdkondadesse, alustades HARIDUSEST. Need loovad väärtusi, kujundavad töösuhteid ja võivad kasvatada heaolu, turvatunnet ja paremat OMA RIIGI TUNNET.

NB! TOETAJAID JA KAASALÖÖJAID ON PALJU-PALJU-PALJU ROHKEM KUI EV100 KINGITUSTE FORMAAT VÕIMALDAB VORMISTADA – palume EV100 tööriista parandada!

EESTI 200 tunnusmärgi joonistas disainer Ilmar Vallikivi vabatahtliku tööna, et toetada liikumist – AITÄH!

Avapildiks Kärt Summataveti poolt annetatud ehe MAAILMA LOOMINE – iidne meie rahva lugu sellest, kust me tuleme, kes me oleme ja kuhu läheme...

Mälupanga intervjueerijate ja kaasalööjate nimekiri kasvab pidevalt erinevates Eesti paigus, erinevatel elualadel: kultuur, sport, kunstid, haridus, majandus-, humanitaar- ja sotsiaalteadused, arstiteadus, loodusteadused, põllumajandus, jpm. Laieneme kogu aeg!

Heategevusoksjonitele on Viimsi Rotary Klubi abiga annetanud paljud Eesti tippkunstnikud oma teoseid, mida on soetanud inimesed Mälupanga toetuseks 2017. Müügi tulemusel õnnestus meil koguda Mälupanga tegevuse toetamiseks 6293 eurot! On hea teha head!

JUST PRAEGU EESTI TIPPDISAINERID, TARBEKUNSTNIKUD JA KUJUTAVAD KUNSTNIKUD TOETAVAD MÄLUPANKA – vaata ja osale oksjonil www.viimsirotary.org

2018 KIRJALIKU  ENAMPAKKUMISE TEOSED kuni 31.05.2018  https://www.facebook.com/ViimsiRC2018

TOETAME ÜHESKOOS MÄLUPANKA!

 

VABATAHTLIKUD!

ERIALAINIMESI kutsume üles intervjueerima oma ÕPETAJAID – kes ja kuidas neid õpetas!

AITAME TEIL välja töötada küsimuskaare, kuidas alustada oma valdkonnas INTERVJUUDE kogumist Mälupangale – IGA VALDKOND ON VEIDI ERINEV. 

MÄLUPANKA kogume meie suulist ajalugu – alustada võib igaüks oma perest. 

 

Algataja

EESTI KULTUUR 200 MTÜ

Töörühm EESTI 200 ja Eesti Kultuuritegijate Mälupank Eestvedajad: Kärt Summatavet ja Mart Meri Töörühma liikmed: vabatahtlikud talgulised, süvaintervjuude läbiviijad, suulise mälu ja erialase süvakogemuse kogujad, toetajad Toetajad, annetajad: töörühma liikmed ja eraisikud, Eesti Kultuurkapital, Overall, eesti kunstnikud ja Viimsi Rotary klubi liikmed

Kaasalööjad
Kasutaja Margus Meigo (Waffa) pilt
Margus Meigo (Waffa)
Kasutaja Lauri Tabri pilt
Lauri Tabri
Kasutaja igor tusjka pilt
igor tusjka
Kasutaja Sirje Madisson pilt
Sirje Madisson
Kasutaja Märt Summatavet pilt
Märt Summatavet
Kasutaja Eili Soon pilt
Eili Soon
Kasutaja Ingrid Allik pilt
Ingrid Allik
Kasutaja Tiiu Kuurme pilt
Tiiu Kuurme
Kasutaja Kärt Summatavet pilt
Kärt Summatavet
Kasutaja Piret Puppart pilt
Piret Puppart
Kasutaja Kaja Altvee pilt
Kaja Altvee
Kasutaja Merle Karusoo pilt
Merle Karusoo
Kasutaja Tiina Maiberg pilt
Tiina Maiberg
Kasutaja Viktoria Tuulas pilt
Viktoria Tuulas
Kasutaja Harry Illak pilt
Harry Illak
Kasutaja Mart Meri pilt
Mart Meri
Kasutaja Tuuli Stewart pilt
Tuuli Stewart