Eesti Dünamo ajalugu

Kaheosaline spordiajalooteos „Eesti Dünamo ajalugu“ valmib Eesti 100. sünnipäevaks. Esimese raamatu esmaesitlusel 4.12.2017 on kohal dünamolannana kahekordseks olümpiavõitjaks tulnud Erika Salumäe.

Nõukogude Eesti perioodi spordiühingute ajaloo uurimine on seni keskendunud peamiselt spordiühingu Kalev ja spordiühingu Jõud tegemistele, kuid Eestile seitseteist olümpiamedalit, neist kaheksa kulda toonud spordiühingu Dünamo tegemistest on vähem teada. Autor võttis eesmärgiks uurida spordiloos väga produktiivse ja nõukogude võimu tingimustes ainukese kapitalistlikult isemajandanud spordiühingu ajalugu, et Eesti 100. sünnipäevaks oleks suurem selgus spordiajaloos. Tulemuseks on ajalooliselt väga huvitav ja mahukas allikmaterjal, mistõttu jaotub teos kahte raamatusse, esimene raamat 520 lk ja teine raamat 640 lk (teise raamatu ilmumine on kavandatud 2018. aastasse).
Faktipõhiselt ja dokumentidele tuginedes saab lugeja nii mõnegi seisukoha seni Dünamost teadaoleva osas ümber hinnata. Näiteks Euroopa esimest meistrit kuulitõukes, Arnold Viidingut (alates 1945 Wilding) ei ole kunagi seostatud Dünamoga, kuid ta oli üks esimesi Dünamo liikmeid Eestis, kes 1940. aastal võttis Dünamo jaoks üle Kadrioru staadioni. Esimene raamat esitab dokumentaallood kuueteistkümne Eesti spordikuulsuse kohta alates Nõukogude Eesti esimesest olümpiavõitjast, dünamolasest Johannes Kotkasest ja Nõukogude Eesti viimasest üksikala olümpiavõitjast, dünamolannast Erika Salumäest, kes Dünamo liikmena võitis ka taasiseseisvunud Eestile esimese olümpiakulla. Teine raamat vaatleb Dünamo sportlasi ja treenereid spordialade kaupa. Esitletakse tippsaavutusi ja tuuakse välja nimesid, keda seni ei ole Dünamoga avalikult seostatud, kuid kes oma parimad tulemused on saavutanud dünamolastena.
Teose „Eesti Dünamo ajalugu“ abil saab saja-aastase Eesti Vabariigi spordiajalugu selgemaks ja faktipõhiselt täpsemaks.
Teose autor: Henno Linn. Teose toimetaja: Tiina Naarits-Linn. Teose keeletoimetaja: Reet Kukk. Teose kujundaja: Juliana Sokolova. Esmaesitluse korraldaja: ES Põhjakotkas

4.12.2017: „Eesti Dünamo ajalugu: 1. raamat“ esmaesitlus Tallinna Õpetajate Majas. 2018 teine poolaasta: „Eesti Dünamo ajalugu: 2. raamat“ käsikiri on trükivalmis.

„Eesti Dünamo ajalugu: 2. raamat“ trükikulu katmiseks 2018. aastal puudub esialgu raha. Autor plaanib otsida toetajaid, keda tänab ka teose kokkuvõtvas osas.

Algataja

Henno Linn

Olen Eesti Spordiajaloo Seltsi liige. Minult on ilmunud spordiajalooline teos "Eesti politsei sport läbi ajaloo" (2014/ 760 lk), mis vaatleb korrakaitsjate sporti 95 aasta jooksul, perioodil 1918-2013. Ilmumas on kaheosaline teos "Eesti Dünamo ajalugu", mille esimese raamatu (520 lk) esmaesitlus toimub 4. dets 2017. Teose teine raamat on kavandatud ilmuma 2018. aastal (640 lk).