Eesti e-muutuste teejuhiks

Eesti Vabariigi ja Tallinna Tehnikaülikooli 100. juubeliaastal hoolitseme selle eest, et ka tulevikus oleks Eesti digitehnoloogiate arengu esirindel.

Valmis!
Valmis!

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate progress on andnud võimaluse meid ümbritseva maailma kiireks ja pidevaks arenguks. Selleks, et muutuste keerises edukas olla, pead IT-valdkonnas hästi orienteeruma. Kuidas seda teha ning samal ajal ka IKT arengu kiire tempoga sammu pidada, et olla nende muutuste esirindel?

Töötasime TTÜs välja üheaastase magistriõppekava väljaspool IT-sektorit tegutsevatele juhtidele ja juhtivtöötajatele, kes seisavad üha tihedamini valikute ees, millistele digitehnoloogiatele panustada. Aitame Eesti ettevõtetel ja juhtidel paremini mõista, millised globaalsed digitrendid mõjutavad meie majandust pikemas perspektiivis ja milliseid otsuseid peab praegu tegema, et nendeks muutusteks valmis olla.

Õppekava loomisega hoolitseme selle eest, et Eesti oleks digiriigina alati tuleviku teejuht sammu võrra ees. Magistrikava on sündinud TTÜ IT-teaduskonna ja majandusteaduskonna koostöös: ühelt poolt globaalsete IT-trendide, -tehnoloogiate ja andmetöötluse ained ja teisalt ärimudelite majandusaine, ikka digitehnoloogiate vinklis.

Õppekava kirjeldavat videot näete siit: www.youtube.com/watch?v=rFSGK0UH56I.
Õppekava kirjeldust saate lugeda siit: www.ttu.ee/digimuutused-ettevottes.

Avalduste esitamine õppima tulemiseks TTÜsse toimub 25. juunist kuni 4. juulini.

Üheaastane magistrikava on Eestis veel vähe levinud, ent juhtide kohustusi arvestades sobivaim kontsentreerituse poolest. Kandideerimine uuele õppekavale algab 25.06.2018! Kandideerimise eeltingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või kõrgharidus mahuga vähemalt 240 EAPd, näiteks 4-aastane bakalaureusekraad. Sisseastumiskatsel on kolm osa: ƒƒ CV ƒƒ motivatsioonikiri ƒƒ vestlus Võimalik maksimaalne konkursipunktide arv on 10 ja õppekoht on garanteeritud, kui sisseastumiskatse koondtulemus on vähemalt 7 punkti. CV, motivatsioonikirja sisu ja vestluse detailsema info leiab siit: www.ttu.ee/digimuutused-ettevottes/sisseastumiskatse Motivatsioonikiri ja CV tuleb lisada sisseastumise avaldusele sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee või TTÜs kohapeal. Pärast avalduse esitamist, kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud, saab kandidaat personaalse vestluse aja, mis on nähtav SAISis avalduse juures. Dokumentide vastuvõtt toimub 25. juunist kuni 4. juuli kella 15.00ni sisseastumise infosüsteemis (SAIS.ee) ja TTÜs kohapeal. Vestlusvoor on 9.–10. juulil.

Algataja

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti ainsa tehnoloogiaülikoolina on Tallinna Tehnikaülikool inseneri- ja tehnikahariduse lipulaev Eestis. Meie hariduse unikaalsus peitub tehnika‑, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. TTÜ eesmärk on saada Läänemere regiooni juhtivaks tehnoloogiaülikooliks. Kõrgetasemelised õppekavad ja edukad vilistlased Õpetamine põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööl ja meie lõpetajad on tööjõuturul kõrgelt hinnatud. TTÜ on Eesti majanduse mootor, ülikooli ligi 70 000 vilistlast on kujundanud tänase Eesti majandusmaastiku. Tippteadus ja innovatsioon Akadeemilistele kompetentsidele ja professionaalsele juhtimisele rajatud ülikoolina osaleme aktiivselt kiiresti areneva ühiskonna vajaduste rahuldamisel ning digitaalajastu väljakutsetega toimetulemisel. Inspireeriv keskkond TTÜ pakub üliõpilastele suurepärast tudengi- ja kultuurielu; ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed paremad Läänemeremaades. TTÜ linnakus asub üle 200 kõrgtehnoloogilise ettevõtte (nt Skype). Loome tulevikku TTÜ vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Eestis, panustab innovaatiliste teenustega ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ja rahvusliku heaolu kasvu. Meie tulevikuvisiooniks on innovaatiline Eesti jätkusuutlikus maailmas.