Eesti ja Ungari kunstnike ühisnäitus Ludwigi muuseumis

27. septembril avatakse Budapestis kaasaegse Eesti kunstiskeene üheksa olulise tegelase osalusega näitus "Keelesugulased". Näitus kuulub EV100 välisprogrammi.

Kogupereüritus
ENG

Ungari ja eesti keel on soome-ugri päritolu, kuid möödunud aastatuhandete jooksul on need üksteisest kaugenenud ning neil kahel rahvusel on olnud väga erinev ajalugu. Kuidas kohtuvad omavahel 21. sajandi alguses põhjamaised Balti traditsioonid ja Kesk-Ida-Euroopa ajalugu ning ühine postsovetlik kogemus? Millised paralleelsed teemad, probleemid ja motiivid tulevad esile kahe rahva kunstitöödes? Kuidas konstrueerida kaasaegseid riike ning milline on nendes keele ja kultuuri osa? Missugused on ideaalne riik ja selle kodanik? Kus asub tänapäeva tarbijaühiskonnas kunstnik ja tema kunst? Kuidas on praegustel kiiresti muutuvatel üleminekuaegadel võimalik ennustada tulevikku?

Ülalmainitud küsimustega tegelevad Denes FarkasJohnson & JohnsonFlo KasearuMarko MäetammMarge MonkoTanja MuravskajaKristina Norman ja Kaido Ole oma kõige värskemates töödes. Nende kaudu õpime tundma Eesti põnevat kaasaegset kunstielu. Välja valitud kunstnike teosed pannakse paari selliste töödega, mis tegelevad sarnaste probleemidega Ungari vaatepunktist (Ákos BirkásiIlona NémethiPéter PuklusiHajnal NémethiSociété Realiste, Tehnica Schweizi jt tööd).

Näitus püüab eelkõige keskenduda tulevikule, mis tugineb üheaegselt nii traditsioonidel kui ka uuendustel.

Näitus on avatud kuni 6. jaanuarini.

Kuraator: Krisztina Szipőcs
Kuraatori assistent: Jan Elantkowski

Eesti Instituut Ungaris
Falk Miksa u. 22 fe. 2, 1055 Budapest, Ungari
+36 1 386 2462, +36 3 0423 7143
budapest@estinst.ee
http://www.esztorszag.hu/

Korraldaja

MTÜ Eesti Instituut

MTÜ Eesti Instituut levitab teadmisi Eesti ühiskonna ja kultuuri kohta. Peamised tegevused on Eestit tutvustavate trükiste väljaandmine ja näituste koostamine, eesti kultuurisündmuste korraldamine välismaal (eelkõige Soomes ja Ungaris), eesti keele ja kultuuri välisõppe korraldamine (rahvuskaaslaste programm), kultuuriportaali kultuur.info haldamine, infovahetus nii Eesti-siseselt kui ka suunaga välismaale. Instituudi tegevused on suunatud nii Eesti elanikele, siin viibivatele välismaalastele, väliseestlastele ja kokkuvõttes kõigile, kes Eesti maa, eesti keele ja kultuuri vastu huvi tunnevad. * The task of the Estonian Institute (established in 1989) is to spread information about Estonian society and culture in other countries, further cultural and educational links and organise the teaching of Estonian language and culture outside Estonia. Institute has published information booklets and periodicals about Estonia, compiled web pages, organised festivals, exhibitions, conferences and seminars, received journalists, researchers and lecturers, translators and writers, opened culture and information centres in other countries, granted scholarships. In order to make Estonia better known in the world, the Institute describes Estonia and its people in their entirety, emphasising the relations between different fields of society as they appear in everyday life. Culture is a phenomenon, created and carried by people regardless of their profession and age. The Institute does not thus limit its daily work with introducing literature, art, film, music and other fine arts, but spreads information also about Estonian education, economy, natural environment, social organisation and other areas of life, which all directly or indirectly shape Estonian culture, and therefore also the Estonians’ life.