Eesti Kultuuri Koja aastakonverents „Töökultuur“

Pühendame Kultuuri Koja aastakonverentsi meie riigi sünnipäevale, et muredest saaks rõõm ja ühiskond tunnetaks enam hoolivust.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Konverentsi peaeesmärgiks on aidata kaasa töökultuuri ja tööjõu puudusega seonduvate probleemide lahendamisele tänases Eesti ühiskonnas.

Algatame avaliku arutelu teemal töökultuur, mis on viimastel aastatel kogu ühiskonda kui ka Eesti kultuuriavalikkust otseselt ja valuliselt kõnetav. Käsitleme kultuuri ja majandusega seotult erinevaid probleemkohti ning tõstame esile nii ettevõtluses, avalikus- kui kultuuri ja hariduse sektoris tööjõu puuduse ja töökultuuriga seonduvad teemad ja pakume välja võimalikke lahendusi.

Koja aastakonverentside laiemaks eesmärgiks on keskenduda kindlale, ühiskondlikult aktuaalsele ning Eesti kultuuriavalikkust kõnetavale teemale, kus rõhuasetus on avalikul arutelul. Nii luuakse teadmust, mõistetakse ja mõtestatakse nii iseennast kultuuris kui Eesti kultuuri ühiskonnas tervikuna. Teine oluline rõhuasetus on valdkondade vahelise koostöö arendamisel. Konverents viib omavahel kokku organisatsioonid ja inimesed, pakkudes võimalusi ühisteks ettevõtmisteks ja teineteise töödest inspiratsiooni saamiseks.

Korraldaja

Eesti Kultuuri Koda

EESTI KULTUURI KODA loodi 22. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga ühendada loomingulise tausta ning huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parendamine. Soovime: - ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine; - kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu; - kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana; kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine.