Eesti Kultuuri Koja aastakonverents „Töökultuur“

Pühendame Kultuuri Koja aastakonverentsi meie riigi sünnipäevale, et muredest saaks rõõm ja ühiskond tunnetaks enam hoolivust.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Konverentsi peaeesmärgiks on aidata kaasa töökultuuri ja tööjõu puudusega seonduvate probleemide lahendamisele tänases Eesti ühiskonnas.

Algatame avaliku arutelu teemal töökultuur, mis on viimastel aastatel kogu ühiskonda kui ka Eesti kultuuriavalikkust otseselt ja valuliselt kõnetav. Käsitleme kultuuri ja majandusega seotult erinevaid probleemkohti ning tõstame esile nii ettevõtluses, avalikus- kui kultuuri ja hariduse sektoris tööjõu puuduse ja töökultuuriga seonduvad teemad ja pakume välja võimalikke lahendusi.

Koja aastakonverentside laiemaks eesmärgiks on keskenduda kindlale, ühiskondlikult aktuaalsele ning Eesti kultuuriavalikkust kõnetavale teemale, kus rõhuasetus on avalikul arutelul. Nii luuakse teadmust, mõistetakse ja mõtestatakse nii iseennast kultuuris kui Eesti kultuuri ühiskonnas tervikuna. Teine oluline rõhuasetus on valdkondade vahelise koostöö arendamisel. Konverents viib omavahel kokku organisatsioonid ja inimesed, pakkudes võimalusi ühisteks ettevõtmisteks ja teineteise töödest inspiratsiooni saamiseks.

Registreeri konverentsile SIIN

AJAKAVA

Buss väljub Tallinnast Rahvusraamatukogu eest kell 8.00

09.30-10.15 kogunemine, registreerimine, hommikukohv
10.15-10.30 avamine ja tervitused
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson,
Pärnu Linnapea Romek Kosenkranius, Endla Teatri direktor
Roland Leesment, Kultuuri Koja eestseisuse liige Mark Soosaar

TÖÖKULTUUR HARIDUSES JA KULTUURIS
10.30-10.50 Ettekanne Urmas Viilma
10.50-11.10 küsimused saalist ja väitlus
11.10-12.20 PANEEL I  ning saali ja panelistide vaheline väitlus
Moderaator: Egge Kulbok-Lattik
Panelistid: Tiiu Kuurme, Andrus Haugas, Andrus Kallastu, Toomas Kiho

12.20-13.00 LÕUNA

TÖÖKULTUUR ETTEVÕTLUSES
13.00-13.20 Tiina Saar-Veelmaa 
13.20-13.40 küsimused saalist ja väitlus
13.40-14.50 PANEEL II ning saali ja panelistide vaheline väitlus
Moderaator: Aivar Haller
Panelistid: Annely Akkermann, Kristiina Esop, Ille Nakurt-Murumaa,
Paul Aguraiuja

14.50-15.20 KOHVIPAUS

TÖÖKULTUUR AVALIKUS TEENISTUSES
15.20-15.40 Ettekanne Tiina Lokk
15.40-16.00 küsimused saalist ja väitlus
16.00-17.10 PANEEL III ning saali ja panelistide vaheline väitlus
Moderaator: Priit Humal
Panelistid: Aimar Altosaar, Mart Luik, Toomas Kivimägi

17.10-17.50 Kokkuvõttev paneel
kõikide paneelide moderaatorid ja ettekandjad

18.15-18.45 KULTUURI TEGU 2018 väljakuulutamine

19.00-21.30 konverentsil osalejatele Pärnu teatri etendus
MITTE PRAEGU KALLIS

21.30-24.00 koosviibimine koos tantsumuusikaga Endla Teatris

Päeva moderaator Pille Lill

Buss väljub Tallinnasse ajavahemikus 22-22.30

Korraldaja

Eesti Kultuuri Koda

EESTI KULTUURI KODA loodi 22. veebruaril 2011. aastal eesmärgiga ühendada loomingulise tausta ning huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parendamine. Soovime: - ühendada loomingulise tausta või huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kelle soov on Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse hoidmine ning parandamine; - kultuuri ja loominguga seotud küsimuste regulaarne, loomingulisi praktikaid ühendav või ületav avalik arutelu; - kultuurikeskkonna ja loomingulise õhkkonna väärtustamine ühiskonna meelelaadi olulise osana; kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine.