Eesti kultuurirajad Rootsis

Rootsi Eestlaste Liit asub kaardistama Eesti ja eestlastega seotud paiku Rootsis. Kaardile saavad Eesti majad, koolid, seltsid, kultuuri- ja ühiskonnategelaste elu- ja töökohad ning hauad.

Need inimesed, kes elasid ja võitlesid võõrsil Eesti iseseisvuse, eesti keele ja kultuuri säilimise eest, väärivad et neid mäletatakse.

Eesmärk on koguda ja teha kättesaadavaks info eesti kultuuripärandi kohta Rootsis, et huvilised saaksid ise omal käel just neid huvitavaid teemasid edasi uurida.

Andmeid hakkavad koguma ja kirja panema Rootsi Eestlaste Liidu (REL-i) kohalikud organisatsioonid ja vabatahtlikud üle Rootsi. Kultuurirajad märgistatakse geograafilisel kaardil. Isikute ja seltside infole lisatakse viide, kus asuvad nende arhiivimaterjalid (millises arhiivis, muuseumis). Kaardistamise käigus uuendatakse infot Vikipeedias.

Praegu veel on neid, kes mäletavad... Seepärast on igati õige aeg koguda informatsiooni ja kinkida see Eestile tema 100. sünnipäevaks.

Ühtlasi on see ka suurepärane võimalus alles hiljuti Rootsi elama asunud eestlastel tundma õppida oma elukohas elavaid teisi eestlasi ja avastada eesti kultuurilugu Rootsis.

Kultuurirajad aitavad leida kontakte ja luua suhteid. Eeskätt eestlaste ja Eestimaa sõprade vahel.

august 2016 - juhised kaardistamistööks valmis august 2016- töögruppide moodustamine üle riigi september 2016- september 2017 - kaardistamistööd, intervjuud, filmiklipid september - detsember 2017 - mobiili aplikatsiooni loomine jaanuar 2018- testimine 17. veebruar 2018 - mobiilse aplikatsiooni esitlemine Estivali galaõhtul

Algataja

Sirle Sööt

Olen Rootsi Eestlaste Liidu (REL) esimees ja juhin ka Stockholmi Eesti Huvikooli ning Stockholmi Eesti Kooli Sõprade Seltsi. Lisaks osalen Stockholmi Eesti Kooli Lapsevanemate Kogu, Eesti Teaduslik Selts Rootsis, Klubi Estetic ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhtimises. Oma igapäevast leiva teenin Rootsi Justiitsministeeriumi ametnikuna. Pärit olen Viljandist. Elanud Stockholmis aastast 2002.

 
Kaasalööjad
Kasutaja Magnus Aasumets pilt
Magnus Aasumets
Kasutaja Airi Brandt pilt
Airi Brandt
Kasutaja Stockholmi Eesti Huvikool pilt
Stockholmi Eesti Huvikool
Kasutaja Rootsi Eestlaste Liidu büroo pilt
Rootsi Eestlaste Liidu büroo
Kasutaja Filip Laurits pilt
Filip Laurits
Kasutaja Evelin Tamm pilt
Evelin Tamm
Kasutaja Laura Ringbom pilt
Laura Ringbom
Kasutaja Aho Rebas pilt
Aho Rebas