Eesti looduse päev: Kiidjärve külastuskeskusega loodusesse!

RMK külastuskeskused avavad oma uksed Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud Eesti looduse päeval.

Kogupereüritus
EST

Kiidjärve külastuskeskus kutsub alates kella 13.00 meisterdama käbilindu ja tegema taimetrükki. Tegevused toimuvad õppeklassis ja õuealal.
Kell 15.00 algab matk 2,5 km pikkusel Roiupalu matkarajal. Selga-jalga panna matkale sobivad riided ja jalanõud.

Parema korralduse eesmärgil palume eelnevalt registreeruda järgneval lehel avaneva REGISTREERIMISVORMI kaudu.

Osalemine tasuta!

Lisainfo Heli Nestra telefonil 517 5160 või e-postil heli.nestra@rmk.ee

Korraldaja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus ( RMK) on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.