Eesti looduse päev RMK ühismatkal: Matsalu maagiline linnuriik

RMK matkatee võrgustikul toimuva suure ühismatkamise raames leiavad ajalooliselt olulistes paikades aset Eesti lugu tutvustavad sündmused.

Kogupereüritus
EST

Praegune Matsalu rahvuspark võeti kaitse alla 1957. aastal riikliku looduskaitsealana. Suure eeltöö selleks tegi Eerik Kumari, kes juba tudengina 1930. aastatel Matsalus uurimistöid tegi ning ka hiljem Matsalu lahe ümbruse linnustiku uurimisele pühendus. 1933. aastal ilmus ajakirjas Eesti Mets tema kirjutatud artikkel, milles toonase nimega Erik Sits kirjeldas Matsalut nõnda:
"Tagasihoidlik on see ümbrus, tagasihoidlik siinne rahvas, keegi ei tee reklaami sellele linnuparadiisile. Harva eksib siia turisti jalg, veel harvem üksik teadlane."

Matsalu on muidugi palju muud kui vaid loodus ja linnud. Siinsest loodusest, elust, olust ja lugudest räägib matkajatele ja teistele huvilistele loodusemees Hendrik Relve.

Ühismatkal jääb matkagruppide teele mitmeid paiku, kus on Eesti Vabariigi 100 aasta vältel aset leidnud huvitavaid sündmusi. Osad neist lugudest tulevad Eesti näitlejate ja muusikute poolt ettekandmisele matkatee peatuskohtades. Nendele kontsert-etendustele on oodatud kõik huvilised, ka need, kes ühismatkast osa võtta ei saa.

Üritus algab kell 22.00 ja on tasuta!

Registreeri end sündmusele järgneval lehel avaneva REGISTREERIMISVORMI kaudu.

Korraldaja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus ( RMK) on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.