Eesti meistrivõistlused jalgrattamatkatehnikas 2018

Eesti meistrivõistluste jalgrattamatkatehnikas eesmärk on selgitada välja Eesti meistrid jalgrattamatkatehnikas võistkondadele, jalgrattamatkamise arendamine ja matkamise kui spordiala propageerimine.

EST

Võistluste eesmärk on selgitada välja Eesti meistrid jalgrattamatkatehnikas võistkondadele, jalgrattamatkamise arendamine ja 

matkamise kui spordiala propageerimine.

 

Võistlused on võistkondlikud, võistkonnas on kolm liiget, neist vähemalt üks naine.

Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alaliselt elavad välismaalased.

Täiskasvanute arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal vähemalt 18-aastased. Noorte arvestuses saavad osaleda isikud vanuses 12-17.

Võistlustest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad ise, et nad on iseseisvalt läbinud eelneva tervisekontrolli.

Enne võistlust allkirjastab iga võistleja vastutusdeklaratsiooni.

Võistkondade eelregistreerimine toimub veebiaadressil http://bit.ly/2NMEqfN  kuni 23. augusti 2018 kella 12.00-ni.

 

Stardimaksu tasumata starti ei pääse.

Võistlusraja tutvustamine ja stardijärjekorra loosimine toimub 25.08.2018 võistluspaigas üks tund enne starti.

 

Võistlusraja kogupikkus on kuni 20 km. Võistlusrada koosneb legendi järgi sõidust  ja lisakatsetest. Legendi järgi sõit koosneb etappidest.

Iga etapi alguses ja lõpus on aja kontrollpunktid (AKP). Ühest AKP-st teise liikumiseks antakse ette keskmine kiirus või kontrollaeg. Ühtlase sõidu ajal võib olla suvalistel kohtadel salajased AKP-d.
Lisakatseteks on järgmised matkatehnika elemendid:

vigursõit (uss, värav, kaheksa, siksak, kiik, rööpapaar, kald, eseme teisaldamine, stoppliin);

veetõkke ületamine; mäkketõus; liivane teelõik; kiiruskatse; trial; asimuudi määramine;

aeglussõit; ratta remont.

Võistlusel võidakse kasutada osa neist lisakatsetest.

 

Kogu trassi läbimise ajal stardist finišini peavad kõik võistlejad kandma kiivrit. Võistkonnal peab rajal kaasas olema ratta remondikomplekt. Võistkond peab stardist finišini transportima 10 kg lisaraskust (liiv), mis peab kogu trassi ulatuses olema ühe või mitme jalgratta pakiraamil (või seljakotis). Lisaraskus antakse kohtunike poolt 5 kg kottides, selle võib ära jagada võistkonna liikmete vahel. Legendi järgi sõidu etapid tuleb lõpetada õigel minutil (sekundid jäävad tagant ära). Legendi järgi sõit peab toimuma ühes grupis. Ühest AKP-st teise sõit (välja arvatud kiiruskatse) peab toimuma ühes grupis . Kogu võistlustrassi läbimiseks on kontrollaeg, mille jooksul tuleb finišisse jõuda.

Igal võistlejal peab olema oma jalgratas ja kiiver.

Lisaraskuse kandmiseks peab olema rattal pakiraam ning kott, mis kaitseb liivakotti purunemise eest.
Vähemalt ühel jalgrattal peab olema spidomeeter.

Osavõtjate registreerimine

Osavõtjate registreerimine toimub veebiaadressil http://bit.ly/2NMEqfN  kuni 23. augusti 2018 kella 12.00-ni.

Info

Küsimuste korral pöörduda info@matkaliit.ee

 

Korraldaja

Matkaliit

Eesti Matkaliit koordineerib EV100 juubelimatku.