Eesti meistrivõistlused jalgsimatkatehnikas 2018

Eesti meistrivõistluste jalgsimatkatehnikas eesmärk on selgitada välja Eesti meistrid jalgsimatkatehnikas võistkondadele, jalgsimatkamise arendamine ja matkamise kui spordiala propageerimine.

EST

Võistluste eesmärk on selgitada välja Eesti meistrid jalgsimatkatehnikas ja matkamise kui spordiala propageerimine.

Võistlused on võistkondlikud, võistkonnas on kolm liiget, neist vähemalt üks naine.

Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alaliselt elavad välismaalased.

Täiskasvanute arvestuses saavad osaleda isikud, kes on võistluste toimumise ajal vähemalt 18-aastased. Noorte arvestuses saavad osaleda isikud vanuses 12-17.

Võistlustest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad ise, et nad on iseseisvalt läbinud eelneva tervisekontrolli.

Enne võistlust allkirjastab iga võistleja vastutusdeklaratsiooni.

 

Jalgsimatkatehnika võistlused sobivad ka ala harrastajatele. Raja läbimise eelduseks on hea orienteerumisoskus ja ühe kogenuma matkaja osalemine võistkonnas.

 

Võistkondade eelregistreerimine toimub veebiaadressil http://bit.ly/2NMEqfN  kuni 23. augusti 2018 kella 12.00-ni.

 

Stardimaks täiskasvanute klassis 30 eurot võistkonna kohta ja noorte klassis 20 eurot võistkonna kohta.

Stardimaksu tasumata starti ei pääse.

 

Võistlusraja tutvustamine ja stardijärjekorra loosimine toimub 25.08.2018 võistluspaigas üks tund enne starti.

 

Võistlusraja kogupikkus ~5 km. Võistlusrada koosneb orienteerumisest ja tehnilistest elementidest. Kaardile on märgitud konntrollpunktid, kus tuleb sooritada aja peale tehniline ülesanne. Kaardid annab korraldaja, orienteerumisel võib kasutada nii kompassi kui GPSi. Varustus kantakse kaasas.

 

Võitnud võistkond tituleeritakse Eesti meistriks jalgsimatkatehnikas. Kolme parema võistkonna liikmeid autasustatakse Eesti Olümpiakomitee medalitega ja Eesti Matkaliidu diplomitega.

Küsimuste korral pöörduda info@matkaliit.ee

 

Korraldaja

Matkaliit

Eesti Matkaliit koordineerib EV100 juubelimatku.