Eesti mets räägib Eesti lugu

RMK kingitus Eesti 100. juubeliks on kogu riiki hõlmav matkateede võrgustik, millele märgime juubeliaastaks Eesti ajaloo põnevate isikute ja sündmustega seotud 100 kultuuriobjekti.

Eesti riik on metsa majandanud oma sünnist saati. 13. novembril 1918 alustas tegevust Eesti Riiklik Metsavalitsus ning sellega tõdeme, et head metsandustava on Eesti riigis jagunud juba 100 aasta jagu.

RMK kingitus Eesti 100. sünnipäevaks on kogu riiki hõlmav matkateede võrgustik koos vahvate lisadega. Kogu lahendus, mis 2018. aastal kõiki matkateel liikujaid hakkab rõõmustama, on Oandu–Aegviidu–Ikla 375 km ja Peraküla–Aegviidu–Ähijärve 820 km pikkune matkatee haru ning 2018. aastaks valmiv 633 km pikkune Penijõe–Aegviidu–Kauksi haru. RMK märgib matkatee trassil ära ka 100 kultuuriobjekti, et anda nende kaudu teada Eesti ajaloo põnevatest isikutest ja sündmustest. Usume, et huvitavate faktidega rikastatud matkade võimalus aitab veelgi selgemalt esile tuua Eesti metsade olulisust ja rolli meie kultuuriloos ning pakub matkajatele lustlikke elamusi.

Juubeliaastaks loodav äpp RMK 100 hakkab sisaldama kogu infot matkateel liikumise kohta, aga ka ülevaadet, milliste kultuuriobjektide tahvlite juures on külastajad kõige enam viibinud. Mõnedes paikades matkateel saab juubeliaastal mängida ka RMK 100 äpil põhinevaid mänge.

Lisaks leiab 2018. aastal aset ühismatkamine kõigil matkatee harudel. Selle korraldab RMK ning viisil, et igal harul hakkab liikuma grupp koos matkajuhiga ning nende sihtpunktiks on matkapealinn Aegviidu. Grupid hakkavad liikuma 6. augustist alates ning nende ajagraafik seatakse selliselt, et kõik grupid saabuvad Aegviitu ühel ajal, 25. augustil.

Et kogu RMK poolt juubeliaastaks pakutavaga kursis olla, oleme loonud kodulehe, kus on toimuvast hea ülevaade ja võimalik end ühismatkamiseks kirja panna: http://rmk100.ee/

2018. aasta on pidulik juubeliaasta, mil leiab aset ühismatkamine kõigil RMK matkatee harudel. Grupid koos matkajuhtidega alustavad liikumist eri aegadel, et jõuda 25. augustiks Aegviitu. 06.-25.august Ähijärve - Aegviidu 627 km - matkajuht Alar Sikk 12.-25.august Kauksi-Aegviidu 396 km - matkajuht Andre Kaur 16.-25.august Peraküla-Aegviidu 188 km - matkjuht Tõnu Pihelgas 17.-25.august Ikla-Aegviidu 300 km - matkajuht Kaidi Jõesalu 18.-25.august Penijõe-Aegviidu 212 km - matkajuht Maarja Mirjam Rajasaar 19.-25. august Oandu-Aegviidu 77 km - matkajuhid Tiina ja Jaak Neljandik

Algataja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus ( RMK) on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.