Eesti mets räägib Eesti lugu

RMK kingitus Eesti 100. juubeliks on kogu riiki hõlmav matkateede võrgustik, millele märgime juubeliaastaks Eesti ajaloo põnevate isikute ja sündmustega seotud 100 kultuuriobjekti.

Eesti riik on metsa majandanud oma sünnist saati. 13. novembril 1918 alustas tegevust Eesti Riiklik Metsavalitsus ning sellega tõdeme, et head metsandustava on Eesti riigis jagunud juba 100 aasta jagu.

RMK kingitus Eesti 100. sünnipäevaks on kogu riiki hõlmav matkateede võrgustik koos vahvate lisadega. Kogu lahendus, mis 2018. aastal kõiki matkateel liikujaid hakkab rõõmustama, on Oandu–Aegviidu–Ikla 375 km ja Peraküla–Aegviidu–Ähijärve 820 km pikkune matkatee haru ning 2018. aastaks valmiv 608 km pikkune Penijõe–Aegviidu–Kauksi haru. RMK märgib matkatee trassil ära ka 100 kultuuriobjekti, et anda nende kaudu teada Eesti ajaloo põnevatest isikutest ja sündmustest. Usume, et huvitavate faktidega rikastatud matkade võimalus aitab veelgi selgemalt esile tuua Eesti metsade olulisust ja rolli meie kultuuriloos ning pakub matkajatele lustlikke elamusi.

Juubeliaastaks loodav äpp RMK 100 hakkab sisaldama kogu infot matkateel liikumise kohta, aga ka ülevaadet, milliste kultuuriobjektide tahvlite juures on külastajad kõige enam viibinud. Mõnedes paikades matkateel, Lahemaa, Matsalu, Soomaa ja Karula rahvuspargis, saab juubeliaastal mängida ka RMK 100 äpil põhinevaid mänge.

Lisaks leiab 2018. aastal aset ühismatkamine kõigil matkatee harudel. Selle korraldab RMK ning viisil, et igal harul hakkab liikuma grupp koos matkajuhiga ning nende sihtpunktiks on matkapealinn Aegviidu. Grupid hakkavad liikuma 6. augustist alates ning nende ajagraafik seatakse selliselt, et kõik grupid saabuvad Aegviitu ühel ajal, 25. augustil.

Et kogu RMK poolt juubeliaastaks pakutavaga kursis olla, oleme loonud kodulehe, kus on kogu toimuvast hea ülevaade: http://rmk100.ee/

Ühismatkamine kõigil RMK matkatee harudel: 06.-25.08 Ähijärve-Aegviidu 627 km - matkajuht Alar Sikk 12.-25.08 Kauksi-Aegviidu 396 km - matkajuht Andre Kaur 16.-25.08 Peraküla-Aegviidu 188 km - matkjuht Tõnu Pihelgas 17.-25.08 Ikla-Aegviidu 300 km - matkajuht Kaidi Jõesalu 18.-25.08 Penijõe-Aegviidu 212 km - matkajuht Maarja Mirjam Rajasaar 19.-25.08 Oandu-Aegviidu 77 km - matkajuhid Tiina ja Jaak Neljandik Ajaloolistes paikades toimuvad sündmused ühismatkal: 8.08 Ristipuud - viimse teekonna tähised Ähijärve-Aegviidu matkateel Pähni külastuskeskuses 15.08 Seto kultuuripärand - Treski tsässon Ähijärve-Aegviidu matkateel Värska lõkkekohas 16.08 Sõjast ja saatusest. Vaivara lastekodu ja Tannenbergi liin Kauksi-Aegviidu matkateel Mummassaare lõkkekohas 16.08 Peraküla metsade saladused Peraküla-Aegviidu matkateel Keibu I lõkkekohas 16.08 Metsavend August Sabbe elusaatus Ähijärve-Aegviidu matkateel Paidra lõkkekohas 18.08 Väike Illimar Ähijärve-Aegviidu matkateel Ahja lõkkekohas 18.08 Lastekirjanik Julius Oro Peraküla-Aegviidu matkateel Padise lõkkekohas 18.08 Matsalu maagiline linnuriik Penijõe-Aegviidu matkateel Rumba lõkkekohas 19.08 Helilooja Mart Saar ja Soomaa loodusest inspireeritud muusika Ikla-Aegviidu matkateel Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses 19.08 Ajavaod Pikakosel Oandu-Aegviidu matkateel Võsu telkimisalal 20.08 Metsanurme küla lood Peraküla-Aegviidu matkateel Metsanurme külakeskuses 20.08 Aidu karjääri kadunud külad Kauksi-Aegviidu matkateel Aidu-Liiva lõkkekohas 22.08 Prohvet Maltsvet Ähijärve-Aegviidu matkateel Võlingi lõkkekohas 23.08 Hundipalu Tiit - üks kange Kõrvemaa mees Ähijärve-Aegviidu matkateel Simisalu loodusmajas 23.08 Põhja-Kõrvemaa kummaliste maastike saladused Oandu-Aegviidu matkateel Paukjärve telkimisalal 23.08 Legend Porkuni preilist Kauksi-Aegviidu matkateel Neeruti Eesjärve telkimisalal 24.08 Ukuaru Kauksi-Aegviidu matkateel Voose lõkkekohas

Algataja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus ( RMK) on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.


Toimunud sündmused