Eesti rahvusatlase esitlus Rahvusarhiivis

19. novembril esitletakse Eesti rahvusatlast Rahvusarhiivis.

EST

Rahvusatlas võtab kokku meie kartograafilise pärandi ja näitlikustab praegust kartograafilist oskusteavet. Atlases on ligi pool tuhat temaatilist Eesti kaarti, mis pärinevad eri ajajärkudest. Koos lisatud selgitustega aitavad need mõtestada meie aja- ja kultuurilugu.

Kaardid on koondatud 36 teema alla, kus tutvustatakse näiteks Eesti piiri kujunemist, kõrgussuhteid, kliimat, eestlaste päritolu, rahvaluulet, religiooni, 1930. aastate Eesti eliidi sünnikohti ja Eesti tõmbekeskusi. Iga teemapeatükk lõpeb uue, tänapäeva kajastava kaardiga. Rahvusraamatukogus avataval näitusel esitletakse rahvusatlase huvipakkuvamaid kaarte, antakse ülevaade kõigist Eestis ilmunud atlastest ja tutvustatakse ka teiste riikide rahvusatlaseid.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Eesti Vabariigi alguspäevil loodud emakeelne Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ja lõi rahvusliku haritlaskonna. Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Märksõnad: