Eesti taimede osakonna uuendamine ja kaitsealuste taimede kalender

TÜ botaanikaaia Eesti taimede osakond tutvustab Eestis looduslikult kasvavaid ja looduskaitse all olevaid taimi. Kalender on koostatud haruldasematest kaitsealustest taimedest botaanikaaias.

Oleme botaanikaaias Eesti taimede osakonna uuendamisega tegelenud juba 3 aastat, eesmärgiga avada see 2018. a juunis. Kogu osakond on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, taimed on peenardele paigutatud kasvukohapõhiselt. See annab võimaluse tutvuda ligi poolte Eestis looduslikult kasvavate taimedega, samuti Eestis looduskaitse all olevate taimedega. Kaitsealuste taimede tutvustamiseks koostasime ka kalendri, kuhu valisime botaanikaaias kasvavad haruldasemad kaitsealused taimed. Kogu selle suure töö tahame pühendada Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Alustasime Eesti taimede osakonna uuendamist 2015. aastal, eesmärgiga avada see 2018. a juunis. Kogu osakonna ala on täielikult uuendatud, muudetud peenarde paigutust ja kujundust. 2015. a sügiseks olid tehtud niidutaimede peenrad. 2016. a ehitati valmis rannapeenrad ja alustati metsataimede peenardega. 2017. a tegime ära metsa- (salumets, palumets, laanemets) ja rabapeenrad ning toimus suur istutamine. 2018. a kevadel on plaanis veel mõned täiendavad istutused ning avamine tuleb juunikuus. Kaitsealused taimed on toodud botaanikaaeda seemnetena või taimedena Eesti loodusest keskkonnaametist saadud lubade alusel. Haruldasematest neist koostasime 2018. a botaanikaaia kalendri, kus on fotodel jäädvustatud nii taimed kui ka Eesti taimede osakond.

Algataja

Katrin Mäeots

Esindan siin Tartu Ülikooli botaanikaaeda.

Märksõnad