Eesti taimevaramu

Koostöös õpilaste, õpetajate ja teadlastega kingime Eestile taimevaramu. Kutsume noori tutvuma oma kodukoha taimedega ja valmistama herbaariume, mis säilitatakse teadusasutustes.

Kingituse "Eesti taimevaramu" eesmärk on äratada Eesti lastes ja noortes huvi looduse ning looduses liikumise vastu, õpetades neid tundma oma kodukandi taimi ja nendest herbaariumi koostama. Nii loovad lapsed ja noored ühise Eesti taimevaramu ning panustavad Eesti looduspärandi säilitamisse.

Koolinoored üle Eesti koguvad oma kodukandile iseloomulikke taimi ja valmistavad neist herbaarlehed. Kõik kogutud andmed sisestatakse teadusandmebaasidesse ning jäävad avalikkusele digitaalselt kättesaadavaks ja edaspidi täiendatavaks. Herbaarlehtedest koostatakse avalik näitus ning koostatakse ülevaade taimede liigirikkusest Eestis. Kogutud andmete põhjal tekib läbilõige 100-aastase Eesti vabariigi looduse mitmekesisusest.

Pilootprojektis osalevad Elva gümnaasiumi, Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi, Kärdla ja Lauka põhikooli, Kääpa põhikooli, Lasila põhikooli, Lihula gümnaasiumi, Pernova hariduskeskuse loodusmaja, Tallinna 32. keskkooli, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi, Valga põhikooli ning Väike-Maarja gümnaasiumi kooli õpilased koos juhendajatega. Ka teised huvilised saavad soovi korral liituda.

Aastatel 2016-2017 kestva pilootprojekti tulemusena valmib juhendmaterjal ja metoodika taimevaramu täiendamiseks järgnevatel aastatel. Samuti tekib ulatuslik koostöövõrgustik edaspidi oluliselt laiema kandepinna ja Eesti taimevaramu pideva täiendamise saavutamiseks.

1. oktoober 2016 - algab motivatsioonivideote konkurss 5. detsember 2016 - motivatsioonivideote esitamise tähtaeg 14. detsember 2016 - avaldame osalejate videod Tartu ülikooli loodusmuuseumi Facebooki lehel kevad 2017 - anname noorterühmade juhendajatele näpunäiteid, kuidas koostada herbaariume mai - september 2017 - noorterühmad korjavad taimi ja koostavad herbaariume september - oktoober 2017 - digitaliseerime herbaarmaterjalid muuseumide andmebaasidesse november 2017 - tänuüritus osalejatele ja herbaariumide näituse avamine

Vajame toetust osalejatele tänuürituse korraldamiseks (toitlustus, temaatilised kingitused ja meened).

Algataja

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

 
Kaasalööjad
Kasutaja Kääpa kooli loodusesõbrad pilt
Kääpa kooli loodusesõbrad
Kasutaja Tiivi Rüütel pilt
Tiivi Rüütel