Eesti taimevaramu

Koostöös õpilaste, õpetajate ja teadlastega kingime Eestile taimevaramu. Kutsume noori tutvuma oma kodukoha taimedega ja valmistama herbaariume, mis säilitatakse teadusasutustes.

Valmis!
Valmis!

Kingituse „Eesti taimevaramu" eesmärk on äratada Eesti lastes ja noortes huvi looduse ning looduses liikumise vastu, õpetades neid tundma oma kodukandi taimi ja nendest herbaariumi koostama. Nii loovad lapsed ja noored ühise Eesti taimevaramu ning panustavad Eesti looduspärandi säilitamisse.

Koolinoored üle Eesti koguvad oma kodukandile iseloomulikke taimi ja valmistavad neist herbaarlehed. Kõik kogutud andmed sisestatakse teadusandmebaasidesse ning jäävad avalikkusele digitaalselt kättesaadavaks ja edaspidi täiendatavaks. Herbaarlehtedest koostatakse avalik näitus ning koostatakse ülevaade taimede liigirikkusest Eestis. Kogutud andmete põhjal tekib läbilõige 100aastase Eesti vabariigi looduse mitmekesisusest.

Pilootprojektis osalevad Elva gümnaasiumi, Kärdla, Lauka ja Palade põhikooli, Kääpa põhikooli, Lasila põhikooli, Lihula gümnaasiumi, Pernova hariduskeskuse loodusmaja, Tallinna 32. keskkooli, Valga põhikooli ning Väike-Maarja gümnaasiumi kooli õpilased koos juhendajatega.

Pilootprojekti tulemusena valmib juhendmaterjal ja metoodika taimevaramu täiendamiseks järgnevatel aastatel. Samuti tekib ulatuslik koostöövõrgustik edaspidi oluliselt laiema kandepinna ja Eesti taimevaramu pideva täiendamise saavutamiseks.

1. oktoober 2016 – algab motivatsioonivideote konkurss 5. detsember 2016 – motivatsioonivideote esitamise tähtaeg 14. detsember 2016 – avaldame osalejate videod Tartu ülikooli loodusmuuseumi Facebooki lehel jaanuar-mai 2017 – juhendamaterjalide ja stardipakettide koostamine 19. mai 2017 – Eesti taimevaramu õppepäev Tartu ülikooli botaanikaaias mai – oktoober 2017 – noorterühmad korjavad taimi ja koostavad herbaariume 3. november 2017 – Eesti taimevaramu õppepäev Tartu ülikooli botaanikaaias november 2017 – herbaarmaterjali kontrollimine, info andmebaasi sisestamine ja herbaarlehtede digiteerimine, näituse koostamine 11. detsember 2017 – tänuüritus osalejatele ja näituse avamine 11. detsember 2017 – 31. märts 2018 näitus „Eesti taimevaramu“ avatud Tartu ülikooli loodusmuuseumis

Alates 2018. aastast saab Eesti taimevaramu täiendamisse panustada iga põhikooli ja gümnaasiumi õpilane.

Algataja

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Kaasalööjad
Kasutaja Kääpa kooli loodusesõbrad pilt
Kääpa kooli loodusesõbrad
Kasutaja Tiivi Rüütel pilt
Tiivi Rüütel