Eesti vabadussõja uus üldkäsitlus

Eesti vabadusõjas (1918-1920) kindlustas Eesti riikluse ja iseseisvuse.

Eesti sõjamuuseumi eesmärgiks on koostada loetavas eesti keeles, rikkalikult kaartide ja fotodega illustreeritud mahukas Eesti vabadussõja ajaloo üldkäsitlus. Vabadussõda oli silmapaistev riiklik ja üldrahvalik saavutus ning Vabadussõja ajaloo uus üldkäsitlus peab seda esitlema pateetikasse ja ilutsemisse kaldumata, selgelt ja kompleksideta. Vabadussõja uue üldkäsitluse vajalikkusest on räägitud aastakümneid. Juba 2005. aastal ilmunud „Eesti ajaloo“ VI köite historiograafiapeatükis nenditakse: „Paraku ei ole senini jõutud kaasaja nõuetele vastava objektiivse üldkäsitluseni, ehkki selle vajadusest on ikka ja jälle kõneldud“. Nüüd, kui saabumas on Eesti Vabariigi 100. aastapäev ning täpselt sajand on möödumas paljudest Vabadussõjaga seotud tähtsündmustest, on aeg see võlgnevus likvideerida. Uus üldkäsitlus annab panoraamse ülevaate kogu Eesti riigi ja mitte ainult sõjaväe sünnist Vabadussõja käigus. Raamat jutustab üldhuvipakkuvalt sõja käigust, inimestest sõjas, nii omadest kui ka vaenlastest, ja kõigist võiduni viinud asjaoludest; kuid ka kantud kaotustest ja antud ohvritest. Raamat ilmub hiljemalt Tartu rahu 100. aastapäevaks.

Eesti vabadussõja uus üldkäsitlus ilmub hiljemalt 02.02.2020

Algataja

Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum

Eesti sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum on Eesti sõjaajaloo- ja kultuuripärandi koguja, säilitaja, uurija ja eksponeerija. Sõjamuuseumi püsiekspositsioon ja ajutised näitused jutustavad loo Eestis peetud sõdadest ja Eesti kaitseväe ajaloost, aga ka eestlaste ja teiste siinsete rahvaste teenistusest teiste riikide sõjavägedes, mujal maailmas peetud sõdadest, millest Eesti elanikel on tulnud osa võtta. Eesti sõjamuuseum asub kindral Johan Laidonerile kuulunud mõisas.