Eesti Vabariigi 100 aastapäeva tähistamise sissejuhatus 12. aprillil 2017 ajaloolise Läänemaa EELK Mihkli Miikaeli kirikus.

12. aprill 2017 on Eestimaa ja Liivimaa kubermangude ühinendamise seaduse väljakuulutamise aastapäev

EST

12. aprillil 1917 kinnitas Venemaa Ajutine valitsus Eesti ajutise omavalitsuse seaduse, mille alusel kavandati Eestimaa kubermangu ja Liivimaa kubermangu eestikeelse elanikkonnaga põhjaosa (Tartumaa, Võrumaa, Pärnumaa ja Saaremaa) liitmine ning loodi kubermangu komissari (Jaan Poska) juurde nõuandva organina Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu.

Selle kuupäevaga algas ettevalmistus iseseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril 1918.

Seda kuupäeva tähistatakse Mihkli kihelkonnas põhjusel, et Mihkli oli omal ajal ainuke kihelkond, millest pool kuulus Eestimaa kubermangu alla ja pool Liivimaa kubermangu alla.

Korraldaja

EV100

Märksõnad: