Eesti Vabariigi juubeliaasta suvel oodatakse väliseesti noori eesti keele- ja kultuurilaagrisse! Avaldatud: 15.01.2018

2018. aastal saab EV100 toel rohkem välismaal elavaid eesti päritolu noori osa Eestis toimuvatest keele- ja kultuurilaagritest. Keelelaagrites saavad 13-18-aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored õppida eesti keelt, suhelda laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda.

2018. aastal on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha. Eestisse tulemiseks pakuvad põhjuseid paljud suuremad ja väiksemad sündmused, nii ka Integratsiooni Sihtasutuse (www.integratsioon.ee, edaspidi INSA) korraldatav eesti keele ja kultuuri suvelaager. Sihtasutus korraldab selliseid laagreid alates 2000. aastast.
 
Laagrite vältel toimuvad erinevad ühistegevused, ekskursioonid, sportlikud ettevõtmised ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.
 
Laager võimaldab keelepraktikat keelekeskkonnas ja suhtlemist Eesti eakaaslastega. Eesti keele ja kultuuri laagrites kinnistatakse sidet Eestiga, eriti neil, kes soovivad Eestisse õppima tulla või oma tulevikku Eestiga siduda.

Laagrisse registreerimine kestab kuni 31. märtsini 2018
Loe lähemalt laagrivahetustest, tingimustest ja taotlustest SIIT

 

Kõik uudised