Eesti Vabariik 100 - 100 eesti erinevat klaverit

Klaveriehitus on üks Eesti Nokia - täna teame juba 87 eesti meistrite klaverit. Soov on EV100 ajaks viia see arv leidude näol 100ni! 26 klaverit a-st 1918-1940 saab näha erinäitusel.

Mõte teha EV 100. sünnipäevaks eesti klaveri-teemaline kingitus sündis pärast minu koostatud esindusalbumi "Eesti klaver" ilmumist 2016. aasta suvel. Albumisse on koondatud teave 81 eesti klaveri kohta. 2016. a. lõpuks on see arv suurenenud 87-ni. Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi egiidi all olen viimastel aastatel leidnud igal aastal 3-7 senitundmatut eesti klaverimarki. Miks siis mitte tähistada EV 100. sünnipäeva juba 100 erineva eesti klaveriga!

Kingitus koosneks kahest osast:
1) teadaolevate ja lisanduvate avastuslike klaverite tutvustamine käesolevas veebikeskkonnas fotode või/ja muu info näol
2) ajaliselt EV100 tähistamise läheduses korraldada klaverinäitus(-näitused), kus oleks neist 100-st eksponeeritud 26 tänaseks teadaolevat klaverit, mis valmistatud Eesti Vabariigis aastail 1918-1940 ja tänases Eesti Vabariigis valmistatava tiibklaveri "Estonia" erinevad modifikatsioonid. Loodetavasti lisanduvad neile ka mõned klaverid loodetavate uute leidude näol. Viimaste leidude tegemiseks jääb seega aega 12 kuud.

Tervitusetega ja heade soovidega
Idee autor Alo Põldmäe, Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi juhatuse esimees

5.- 7. juunini 2017 kestab klaverite vedu Tartust, Elvast ja Helmest Valka. 7. ja 8. juunil klaverinäituse vormistamine. 19. - 21. augustini näituse klaverite tagasivedu.

Valga klaverinäituse klaverite veo osaline rahastamine

Algataja

Alo Põldmäe

 
Kaasalööjad
Kasutaja Helis Lipping pilt
Helis Lipping