Eesti Vabariik 100 – kaasaegne riik

Juristkonna suurfoorumiga tähistatakse Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit. Analüüsime, missugune on Eesti Vabariik sajandal eluaastal ja kuhu me liigume? Mida ootame kaasaegselt riigilt?

EST

Kahel päeval on võimalus arutleda kaasaegse riigiga kaasuvatel erinevatel probleemidel rohkem kui kümnes teemapaneelis koos kogenud väitlusjuhtide ja enam kui seitsekümne esinejaga.

35. Eesti õigusteadlaste päevadel peetakse ettekandeid järgmistes valdkondades: põhiseaduse tehnoloogia; tehnoloogia ja inimene; tehisintellekt juristi teenistuses; inimõiguste kaitse digitaalsel ajastul; meditsiin ja karistusõigus: range vastutus vs parem kvaliteet; Kes on süüdi? Kas jagamismajandus ja tehnoloogia võimalused muudavad meie arusaamist (õiguslikust) vastutusest?; menetluse roll veendumuse kujundamisel; riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna roll sotsiaalhooldekandes; riiklus ja Euroopa Liit: suveräänsuse ja põhiseaduse piirid; Euroopa keel on tõlkimine (Umberto Eco), uued keeletehnoloogiad ja õiguslikud väljakutsed; õigusaktide ja kohtulahendite arusaadavas ja tõlgendamine; tehnoloogia maksustamine ja maksustamise tehnoloogia; riikliku süüdistusfunktsiooni üleandmine advokatuurile riigireformi kontekstis; kohaliku omavalitsuse reform; õigusajalugu: Eesti – me arm ja hirm jt.

Tegemist on olulisema juristkonna foorumiga üldteemal "Eesti Vabariik - kaasaegne riik", kus heidetakse pilk nii ajalukku kui keskendutakse tuleviku Eesti väljakutsetele, mida kaasaegne tehnoloogia esitab riiklusele.

Korraldustöösse on panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikantselei, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Korraldaja

Sihtasutus Iuridicum

Sihtasutus Iuridicum on ajakirjade Juridica ja Juridica International väljaandja ning Põhiseaduse kommenteeritud veebiväljaande teostaja. Eesti õigusteadlaste päevade korraldamises osaleb sihtasutus 2003. aastast.