Eesti Vabariik 100: Mosaiik Saaremaalt 1918–2018

Kingitus annab ülevaate ajateljel läbi 100 aasta toimunust, näidates, kuidas on möödunud EV 100 aastat Saare maakonnas, tuues välja selle perioodi tähtsündmused ja olulised persoonid.

Saare maakonnas antakse turismikataloogi järjepidevalt välja aastast 1998. Kataloog annab ülevaate maakonna turismiteenustest ja puhkusevõimalusest, kultuurikalendri tähtsündmustest, selles on kaardid ja artiklid. Olulise osa kataloogist moodustab esimene osa, kus mitmel leheküljel antakse ülevaade Saare maakonna olemusest, põnevatest kohtadest, taimedest, loomadest või muust, mis saarele omane.
Seoses EV100ga on otsustatud 2018. a kataloogis keskenduda Saare maakonna võtmes selle suurepärase sündmuse esiletoomisele, mis on oluline nii Saare maakonna kogukonnale endale kui ka saarte külalistele. Kataloogis avaldatakse mitmeid lehekülgi haarav ajatelg aastatest 1918–2018 mosaiikidena, kus tuuakse välja olulised, murrangulised sündmused ja inimesed 100 aasta jooksul. Mosaiikidena esitletakse just neid, mis tagasivaatena on midagi maakonna olemuses, majanduses, kultuuris tähendanud, muutnud, tekitanud murranguid. Mosaiikide tekstid kirjutatakse lihtsas kirjakeeles, mida on mõnus lugeda.
Kingituse idee on anda Saare maakonna inimestele põhjus tagasivaateks möödunud 100 aastal toimunusse. Tekst tõlgitakse ka seitsmesse võõrkeelde (kuna kataloog ilmub nelja variandina kokku kaheksas keeles). Tegijate soov on kõigi maakonna külastajate ja kohaliku kogukonna teavitamine Eesti Vabariigile olulisest aastast ning anda läbi ajatelje ülevaade saarte ajaloost, andes nii juurde teadmisi ja emotsioone, mõistmaks tänast Saare maakonda. Kataloogi tiraaž on 32 000 tk, lisaks pannakse see üles internetilehele, kus tekstiosa jääb kättesaadavaks pikkadeks aastateks.

Trükis on valmis levitamiseks jaanuari keskel 2018. Info läheb seejärel ka internetti, kuhu jääb aastateks.

Koostatud info jõudmiseks inimesteni nii Eestis kui ka välismaal on vaja koos seda levitada. Trükis ilmub neljas erinevas versioonis 8 keeles: eesti-vene, soome-rootsi, inglise-saksa, läti-leedu.

Algataja

Saaremaa Turism SA