Eesti Vabariik 100. Statistiline album

Statistikaametil ilmus Eesti Vabariigi juubeliks „Eesti Vabariik 100. Statistiline album“, mis võtab kokku Eesti arengu olulisemates valdkondades peaaegu 100 aasta jooksul.

See raamat on koostatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Raamatu idee tugineb kolmele Eesti Statistika Keskbüroo 1920. aastatel välja antud statistilisele albumile: „Maa ja rahvas. Territoire et population“, „Majandus. Économie“ ja „Eesti põllumajandus. Agriculture en Estonie“, kus iseloomustatakse Eesti Vabariigi algusaastaid peamiselt statistiliste piltide abil. Toonased pildid on võimalusel taasesitatud ja võrdluseks lisatud Eesti 100. aastapäeva eelne seis.

Ideaalis oli koostajatel soov teha uued pildid samast vaatenurgast kui Eesti Statistika Keskbüroo väljaannetes, aga muutuvas ajas on muutunud ka statistika – kõiki vanu pilte pole põhjust ega võimalikki uude aega tuua. Kõiki tänapäeval olulisi nähtusi ei olnud aga toona olemas.

Ajahetke valikul oli üldine põhimõte teha pilt kõige varasemate ja kõige hilisemate teadaolevate andmete põhjal. Eri põhjustel ei ole seda põhimõtet alati järgitud. Vabariigi algaastatest on mitmel juhul eelistatud hetke, kus riigi loomise ülikiired muutused olid veidi vaibunud. 100. aastapäeva eel oli üldpõhimõtte rikkumise peamine põhjus rahvaloenduse andmete eelistamine.

Selle raamatu loo jutustavad pildid, millele on lisatud vaid minimaalsed kommentaarid. Mõisted ja hädapärased selgitused on lisatud raamatu lõppu, kust leiab ka kasutatud allikate loetelu. Raamatu peatükid algavad tsitaatidega Eestile olulistelt inimestelt. Sõna said kõik Eesti Vabariigi presidendid ja mõned taasiseseisvunud Eesti rahatähtedel kujutatud isikud. Raamatu kaanel ja vahelehtedel on kasutatud motiive Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks kootud vaibast.

Vaata statistikaameti veebilehelt https://www.stat.ee/valjaanne-2017_eesti-piirkondlik-areng-2017

 

Algataja

Statistikaamet

Statistikaamet (lühend SA) on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest. Väärtused, millele amet oma töös tugineb, on usaldusväärsus, koostöö ja uuenduslikkus.

Märksõnad