Eesti Vabariik 100 Suure-Jaani Raamatukogudes

Kingituse ellu viimine aitab väärtustada Eesti kultuuri ja ajalugu. Kingitusest vormub materjal, mida on võimalik talletada. See hõlmab kindlat ajaperioodi, mis langeb kokku EV 100. sünnipäevaga

• "100 lemmikraamatut" - raamatukogu lugejad valivad Suure-Jaani raamatukogudes välja oma lemmikraamatud. Saadud valiku põhjal kujuneb välja näitus, mis kujutab endas antud ajaperioodil piirkonna lugejate raamatueelistust.
• Meisterdamine lastele - raamatukogudesse kutsutakse lapsi koos vanavanematega meisterdama. Räägitakse eestlaseks olemisest ning meisterdataks ühiselt Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks kingitusi.
• Jalutuskäik linnatänavatel - ajaloohuvilised kutsutakse kokku, et viia läbi linnatänavatel ajaloolise temaatikaga jalutuskäik. Tutvustatakse vanu ajalooväärtusega hooneid ning isikuid, kes on olnud seotud piirkonna kujunemislooga.
• "Vana ja uus foto" - huvilistele antakse ette 100 vana foto, mille põhjal nad peavad endale enim huvi pakkunud fotol oleva kujutise üles otsima ja foto taaslavastama.
• Omaloomingu võistlus - piirkonna õpilaste seas kuulutatakse välja omaloomingukonkurss. Kirjutajale jäetakse vabad käed žanri valimisel, kuid teema, mis puudutab piirkonna ajalugu, antakse ette.
Sündmused viiakse läbi terve aasta vältel (juuli 2017 - detsember 2018) ning lõpuks koguneb antud tegevuste tulemusena näitusematerjali, mille kohta on võimalik kokkuvõttena anda välja tulevikus trükitud materjal - "Eesti Vabariik 100 Suure-Jaani Raamatukogudes" ning seda säilitatakse kohalikes raamatukogudes.

Algataja

Suure-Jaani Raamatukogu

Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt Suure-Jaani valla elanike, vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.