Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurssLõppenud

Projektikonkursi eesmärk on toetada väliseesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning tugevdada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november. 

Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Projektikonkursi kogueelarve on 60 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 7000 eurot.
 

Taotlus esitatakse kas elektrooniliselt või paberkandjal (täpsemalt kirjas konkursijuhendi p. 8.5).
 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2017.
 

Projektikonkurssi rahastab Riigikantselei (EV100).

Loe lähemalt: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=707

Kõik konkursid