Eesti võimalus uueks suureks Imeks

Meie poolt esiletoodav and saaks näidata faktide ja demolise hariduspuu kaudu selle Ime täideviimise võimalust, mida on ammustest aegadest saadik Maale oodatud.

Pakume Eestile kingituseks ja siit üle maailma laienemiseks ühe erilise võimaluse. See on võimalus kasvatada kogu ühisteadvus eelolevale kõrgema teadvusega ajastule vastavaks.
Kingime hingede avamiseks ja inimeste seesmiste annete avastamiseks mõeldud projekti ILMAPUUINEST1 esitlusruumi praktilise õppebaasi, mis kannab nime Loomiskoda ja mis on meie kingituse esimene etapp.

See virtuaalne suhtlusruum on juba teostatud demolise haridusprojekti veel testimata osa. Siiani ei ole saadud teisi inimesi veel kaasata, sest senisel arendamisel on eelkõige keskendutud ettevõtmise algmeeskonna treenimisele. See ruum oma tegevuse omapäras eeldabki treenitutest mentorite olemasolu.

Projekti eripäraks on see, et tegevust juhtivaks autorgrupiks on Maa Vaimse Hierarhia Inglid ehk Maa Vanematekogu kanal Agharta Siseriigist. Projekti maapealne juht ja arendaja on nendega pidevkontaktis olev Ingliterapeut Marya, kelleta ühiskonna kõrgemaleviimise Suurem Plaan ei saa teostuda.

Meie pakutud uudne teadvuse tõstmise vahend ei eelda algfaasis palju inimesi, suuri rahasummasid, ega ka konkreetse organisatsiooni olemasolu. Vaja on küll südamega planeedist Maa hoolivaid inimesi, kes on valmis Maa Vaimse Hierarhia Inglite laetud kirjasõnade ja nende seatud reeglite ning konkreetsete juhiste järgi end veidi paremaks muuta lubama.

Selle protsessi läbi on võimalik teoks teha erilist laadi hariduse ja tervise eest hea seisva rahvusvahelise suunaga tervisekodu loomine, mida siiani on katsetatud. Oluline on, et kõik, kes selles ettevõttes teenimisloa saavad, peavad olema valmis oma olemust kõrgteadvuse suunas treenima.
Luuakse näidis kogu planeedile, kus üks tervise ja hariduse eest seisev organisatsioon näitab visiooni kõigi perede ja ühiskondade jaoks, et kõik saaksid järgides vastavalt omi samme teha ja saaksime koos Maa oma tugeva tahte ja suure hingeande abil senisest kahjustunud olekust päästa.

Uue ühiskonnamudeli miniversiooni loomise katsetus vabatahtlike testijate poolt 2 aastat tagasi valmis pandud ja seni testimise ootel seisnud ruumis toimub intensiivselt 1 kuu vältel (10.08. kuni 10.09.2017) Loomiskoja avalehekülje aadress on: http://loomiskoda.ning.com/

Eelduseks on siiras soov Maad aidata ja esivanematelt päritud eesmineja-au alal hoida, tugev tahe, avatud mõtlemine maailma erisuste vastuvõtmiseks ning julgus uut informatsiooni ühiskonnas jagada.

Algataja

MTÜ KULLARATAS

MTÜ KULLARATAS on teadvushariduse ja rahvatervise edendamise ühendus. MTÜ arendab projekti ILMAPUUINEST1. Tegemist on haridusprojektiga maaväliselt juhitud, kanaldustehniliselt loodud materjalide näidisel, mis edendab inimkonna teadvuse tõusu. Autoriteks ja juhtgrupiks on Maa Vaimse Hierarhia Inglid ehk Maa Vanematekogu Agharta Siseriigist. MTÜ-st KULLARATAS on välja kasvanud terviseteenuseid osutav katseettevõte "Marya Angletorium". • MTÜ KULLARATAS kodulehekülg: http://www.goldenwheel.ee/ . Annetuse üleandmise kontaktisikud koos ametlike signatuuridega: Merlyn Mandre alias Juno, Maa 2. mariams, MARYA ANGLETORIUM loovtöö koordinaator ja juhatuse liige; Rita Hübner alias Hypatia, Maa 3. mariams, MARYA ANGLETORIUM juhatuse liige ja Ingliterapeut Marya assistent. Varasema arendustöö näidised ehk valik projekti ILMAPUUINEST1 arendamisel loodud Facebooki lehekülgedest: • „Ingliterapeut Marya“ - projekti maapealse juhi ja arendaja kanaldustehniliselt loodud materjalidega ravitoimeline Fb lehekülg; • "Sõbraksolemise sügava tähenduse arutelugrupp" - grupitöö katseruum Facebooki võimaluste kasutamise testimisena, mis tekkis Ingliterapeut Marya Fb sõbraseina liikmetest vabatahtlike abil; • „Kullaratas / NGO Goldenwheel“ - MTÜ KULLARATAS Fb lehekülg; • “Maramaa Päevakaja / Maramaa Daily News“ - Maramaa pst 5 hoone terviseteenuste osutajate ühine teabeleht; • „Marya Angletorium / Marya’s Angeltorium“ - MTÜ KULLARATAS egiidi all algset ideelahendust ettevõtlusena ellu viia aitava esinduse Marya Angletorium Fb lehekülg; Marya Angletoriumi juhatuse meeskonna ja Ingliterapeut Marya treenitute, mariamsite, Fb leheküljed: • „Maret Raudsepp“ - Maret Raudsepa alias Matersi Fb lehekülg; • „Merlyn Mandre“ - Merlyn Mandre alias Juno Fb lehekülg; • “Rita Hübner“ - Rita Hübneri alias Hypatia Fb lehekülg. • Loomiskoda kui projekti ILMAPUUINEST1 veel testimata osa: http://loomiskoda.ning.com/