Eestlaste mõtteilm

Rahvakultuuri Keskuses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud loengusari eestlaste mõttemaailma kujunemisest

Eesti elujõuline tulevik sõltub meie eneseteadvusest ja teadlikkusest - kust oleme tulnud ja kas soovime ning oskame oma juuri ka edasi kanda. Kas tunneme oma kultuuri elemente ja sümboleid? Kas oleme teadlikud meie loomismüütidest ja paigaseostest? Tundes oma pärimuskultuuri elemente ja tunnetades nende väärtust meie enesepildis, suudame tasakaalukalt suhestuda tänapäevase multikultuurilise maailmaga. Loengusarja jooksul keritakse puuna lahti eestlaste eneseteadvuse juurestik, tüvi, oksad, lehed, viljad kuni ladvani välja ehk müüdid, muistendid, usundilugu, hingepilt, keel, muusika, toit, loodusmaastikud, tavandid, tabud, eluring. Milline on see eestlasele olemuslik abstraktne puu? Millised on selle kuju, koor, lehed ja viljad ja miks just seesugused?

Kohvik-kohtumiste formaadis loengusari toimub kord kuus - jaan 2017 – veebr 2018, Rahvakultuuri Keskuses. Lektoriteks on kultuurivaldkonna tuntud teoreetikud ja praktikud.
Kohtumistel pakutakse jutu kõrvale ka eestipärast gurmeed.

Rohkem infot www.rahvakultuur.ee (eestlaste mõtteilm)

Kohvik-kohtumiste formaadis loengusari toimub kord kuus - jaan 2017 – veebr 2018, Rahvakultuuri Keskuses, iga kuu teine neljapäev 17.00 – 19.30

Algataja

Rahvakultuuri Keskus

Rahvakultuuri Keskus tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu nimel.

Märksõnad