Elav pärand. Rahvariided Jänedalt.

Avalikustame kõik Jänedal rahvariiete valmistajate koolitustel valminud autentsed rahvariiete komplektid MTÜ Loometöö kodulehel https://rahvariided.eu . Meie poolne kingitus Eesti rahvale.

Eesmärgiks on ajaloolise, kultuurilise mälu säilitamine. Hoida elavana meie esivanemate piduriietus autentsetes rahvariietes.
Parendada Eesti rahva esindusriietuse väljanägemist.
Jänedal on MTÜ Loometöö koos Rahvakultuuri Keskusega korraldanud juba alates 2003.aastast rahvariiete valmistajatele koolitusi. Nendel koolitustel on valminud tänaseks hulk (ligi 100) autentseid rahvariiete komplekte. Komplektid on valminud osaleja materjalidest endale. Seni oleme neid näidanud näitustel, esitlustel ja alustanud sissekannete tegemisega kodulehel. Neist on koostatud valikuliselt suured fotostendid koos vaimse kultuuripärandi sissekande koostamisega "Ambla kihelkonna rahvariiete valmistamine". Oleme koostanud kolm mappi "Ambla vanaaja riietuse uuring" ERM esemete baasil. Need on olnud suureks abiks õppetöö läbiviimisel ja huvilistele. Kätte saadav on see materjal üldsusele raamatukogude kaudu, tellides oma kodukoha raamatukokku.
Et need komplektid on valminud professionaalsete õpetajate käe all ja on seetõttu täpselt järgitud stiili, muuseumi esemete järgi nii lõikeid, mustreid, värvide kombinatsioone ja õigeid käsitöötehnikaid, kindlasti peavad olema kõigile nähta
Pakume välja võimaluse neid komplekte avalikustada koos lühikirjeldusega MTÜ Loometöö uuendatud kodulehel https://rahvariided.eu kui leiame lahenduse IT vahendite korrastamises.

MTÜ Loometöö kodulehel https://rahvariided.eu on juba alustatud kostüümide üles panemist. Vahepealse IT vahendite kokku varisemise on töö seiskunud. Loodan toetuse abile alustada uuesti tööd. Jätkan sissekannete tegemist juunist kuni detsembrini. Kindlasti töö lõplikult valmis ei saa, kuna õppeprotsess jätkub ja valmivad uued kostüümid.

Vajan kindlasti abi kodulehe haldamisel. Loodan abi saada Eve Keerus-Jusupovilt - Collectiv Koolituskeskuse juhatajalt.

Algataja

MTÜ Loometöö