Elektrilevi ajalooliste alajaamade taastamine

Ajalooliste alajaamade korrastamine ja tähistamine.

Elektrilevi alustas ajalooliste alajaamade taastamisega, et väärtustada Eesti elektrivõrgu ajalugu. Korrastustööde käigus taastatakse hoone võimalikult algupärane väljanägemine ja tähistatakse infotahvlitega, millel on välja toodud objekti tähendus ja seos Eesti ajalooga.

Projekt sündis Eesti Vabariigi ja Eesti elektrivõrgu 100. sünnipäevaks. Aastal 1923 ehitati Kaugemaa, Ellamaa ja Ulila elektrijaamad koos kõrgpingeliinidega, et toota elektrienergiat ka suurematele piirkondadele nagu Tallinn, Tartu ja Haapsalu. 

Algataja

Elektrilevi