Elva raudteejaama esine purskkaev

Plaanis on taastada pikka aega (alates 1920. aastatest) eksisteerinud Elva vaksali esine purskkaev. Tegemist on iluvormiga, mis on mõeldud elvalastele ja külalistele.

Valmis!
Valmis!

Elva linna vaksaliesine purskkaev on midagi enamat kui lihtsalt purskkaev. Osalt on see (viimased 25 aastat küll kadunud olnud) sümbol olnud sümboliks nii Elva väikekodanlikule provintsikeskusele, kuid ka asula rajamisele, mis nimetatud vaksalist alguse sai. Sel aastal renoveeritud raudteejaama ümbrusse paigaldati muuhulgas ka trassid kunagise purskkaevu taastamiseks.

Sel suvel algatas kogukonnaselts MTÜ Elva Elama taas mõtte, et seoses ajaloolise ümbruse renoveerimisega võiks taastada tulevaks aastaks ka sümbolpurskkaevu (Elvas tegelikult pole praegu ühtki purskkaevu). Läbi on viidud esmased ideetalgud, arutletud on kontseptsiooni üle ning küsitud ka esialgsed pakkumised. MTÜ arvab, et purskkaevu võiks rajada kogukonnaprojektina, võimalikult laiapõhjalise panustamisega – Hooandja või korjanduse abil. Tööd viidaks läbi aprill-mai 2017. Sedasi saaksime 1. juunil lastekaitsepäeval 2017. aastal taas avada Elva ajaloolise vaksaliesise purskkaevu.

Planeerimine ja materjalide kogumine: detsember 2016 – aprill 2017 Ehitus ja seadistus: aprill-mai 2017 Avamine: 1. juunil 2017

Vajame eelkõige positiivset kaasamõtlemist, info levitamist ja ka rahalist tuge.

Algataja

MTÜ Elva Elama

Kaasalööjad
Kasutaja Madis Ess pilt
Madis Ess