Emmaste Jõu Õu – avalik välijõusaal kogukonnale

Hiiumaal Emmastes rajatakse kogukonna EV100 kingina avalik välijõusaal.

Valmis!
Valmis!

Juubeliaasta kodanikupäeval saab Emmaste kogukond EV100 kingina Jõu Õue – avaliku välijõusaali. Kingi üleandmisel toimub Emmaste rahvale ja külalistele näidistund.

Jõusaali rajamist toetas ESDP ja paigaldas munitsipaalasutus EMKO.

Emmaste EV100 kink valmib Emmaste osavallavalitsuse eestvedamisel.

Algataja

EV100 igas külas