"Empowering Women - Estonia 100 Edition" hackathon

Sündmuse peamine eesmärk on tõsta juubeliaasta raames Eesti kõrghariduse nähtavust Ukrainas ning toetada Eesti, kui innovaatilise ja tugeva IT fookusega riigi, kuvandit. 

ENG

"Empowering Women - Estonia 100 Edition" sündmuse raames korraldatakse Lvivis hackathon, mis on peamiselt suunatud naistele, toetamaks rohkemate naiste jõudmist IT-, tehnika- ja ettevõtlussektorisse (sh õppima) ning murdmaks stereotüüpi, et tegemist on meestekesksete valdkondadega. Sündmuse raames tõstetakse esile Eesti IT ja äri edulugusid, inspireeritakse osalejaid oma ideid ellu viima ning tutvuma Eesti riigis õppimise ja töötamise võimalustega. 

Hackathon toimub Garage48 traditsioonilises formaadis, kus mentoritena ja inspiratsioonikõnelejatena kaasatakse edukaid Eesti naisi IT, hariduse ja ettevõtluse sektorist. Hackathonile järgneb Study Estonia korraldatav „Friends of Estonia Get-Together“, kuhu kutsutakse lisaks hackathonil osalejatele nii Eesti kõrgkoolide vilistlased ja koostööpartnerid Ukrainas, kui ka Ukrainas elavad eestlased ja Eesti sõbrad. 

Sündmus viiakse ellu osana EV100 välisprogrammist. Sündmust korraldavad Sihtasutus Archimedes ja Garage48 koostöös Study Estonia, Work Estonia ja N-iXiga. 

Korraldaja

Sihtasutus Archimedes

Sihtasutus Archimedes on Eesti ja Euroopa Liidu haridus-, teadus- ning noorteprogramme vahendav struktuur ning kõrg- ja kutsehariduse akrediteerimise ja kvalifikatsioonide tunnustamise korraldaja. Archimedes on Euroopa haridus- ja teadusringkondades tunnustatud partner ning tõhus abiline kõigile neile teadus-, haridus- ja arendusasutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti haridus- ja teadusasutuste ning noortevaldkonna konkurentsivõime tugevdamist.