Esitlusele tuleb EV100 raamatusarja järgmine teosAvaldatud: 09.04.2018

Tee täna üks põnev peatus Tallinn-Väike depoos, kus Ühinenud Depoode remondiangaaris esitletakse EV100 raamasarja järjekordset teost, mis kannab pealkirj "Eesti raudteede 100 aastat".

Foto: Liis Reiman / EV100

Kes kohale ei jõudnud, näevad toimunut video vahendusel, lingi leiad SIIT

Raamatust ka veidi:

Raudteed on Eestis olnud tähtsad transpordi- ja liiklussooned juba ligi 150 aastat. Tsaariajast päranduseks saadud raudteevõrk kujundati iseseisvas Eestis ühtseks riigiraudteeks, mille arendamise suuri plaane ei õnnestunud enne II maailmasõda ja Nõukogude okupatsiooni täielikult ellu viia. Nõukogude ajal toimusid olulised muutused taristus ja veeremis, kuid lõpuks suubus ka raudteemajandus üldisesse stagnatsiooni.

Taasiseseisvunud Eestis hakkas riigiraudteele konkurentsi pakkuma erasektor ning raudtee-ettevõtete paremad ja halvemad ajad on suuresti sõltunud transiidisuhetest Venemaaga. Raudteetranspordis ja –liikluses peituva arenguvaru esiletoomiseks on vaja jätkata nii taristu kui ka veeremi ajakohastamist.

«Eesti raudteede 100 aastat» on varustatud hulga fotodega, lõpus on toodud raudteede tegevustulemused aastani 2016 ja raudtee tippjuhtide nimestik ning isikunimede loend.

Raamatu autor Mehis Helme on raudtee- ja lennundusharidusega ajaloolane, Lavassaares asuva kitsarööpmelise muuseumraudtee üks asutajaid ja eestvedajaid. Ta on kirjutanud rea raamatuid ja artikleid raudteeajaloost ning õhusõjast Eestis II maailmasõja ajal. 

Väljapaistva tegevuse eest raudteeajaloo valdkonnas autasustati Helmet 2001. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga ning ajaloo propageerimise eest on teda autasustatud ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemedali ning Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi teeneteristiga.

Postimees teeb täna otseülekande raamatu «Eesti raudtee 100 aastat» esitluselt. Raamatu autoriga vestleb EV100 juhtkonna liige Tiit Pruuli

EV100 raamatusari

Juubeliperioodil ilmub EV100 raamatusarjas 44 teost, mis jutustavad Eesti arengulugu läbi eri valdkondade. Raamatusarja teemad on valinud Riigikantselei EV100 juhtrühm ja raamatusarja kolleegium koosseisus Mart Orav, Aleksei Lotman ja Peeter Saari.

Ülevaatesarja annab aastail 2018-2019 välja kirjastus Post Factum koostöös Riigikantselei EV100 korraldustoimkonnaga.

Märksõnad

Kõik uudised