Etendus "Nukitsamees"

Koostöös Lasnamäe Huvikooli teatristuudioga „Lendav lehm“ korraldada püsilaagris Vihasoo Oskar Lutsu teose „Nukitsamees“

Kogupereüritus
EST RUS

Koostöös Lasnamäe Huvikooli teatristuudioga „Lendav lehm“ korraldada püsilaagris Vihasoo Oskar Lutsu teose „ Nukitsamees“ järgi  etenduse puhkavatele lastele, nende vanematele ja Tammispea küla elanikele. 

Õueetenduse korraldab Vihasoo laager alates 2000.aastast ja sellest sai juba traditsionaalne üritus. Tavalapsed, kes puhkavad antud perioodil laagris, saavad kokku puutuda teatrikunstiga, osaledes etenduses, valmistades dekoratsioone ja kostüüme. Kuna paljud lapsed, kelle emakeeleks on vene keel, aga õpivad kas eesti või inglise keeles, tunnetavad raskusi keerukamateate keelekonstruktsioonide kasutamiseks. Etenduseks ettevalmistamine aitab kaasa vene keelt kõnelevatele lastele säilitada keele ja kultuuri, arendades emakeele kasutamise.

Lavastus toimub vene keeles, aga kasutatav materjal: muinasjutt ja laulud filmist on tihedalt seotud eestlaste kultuurieluga. Oskar Lutsu Nukitsamehe-raamatut ja Olav Ehala muusikat filmist  "Nukitsamees" (1981) on  küllalt hästi tuntud eesti inimeste seas. Filmis kõlavad laulud on jõudnud laia ringlusse, neid on esitatud ka laulupidudel "Valulaul", "Kodulaul", "Päikeseratas", lavastuse abil tutvustame ka vene lastele ja nende vanematele selle teose ja neid laule kasutame samuti lavastuses.  

Etenduse eesmärgiks on tutvuda teosega “ Nukitsamees”, lauludega, mis kõlavad tuntud filmis.

Laager asub Tammispea külas, Kuusalu vallas ja laagriterritooriumil on palju metsa, kuhu iga aasta kujundame lava sisse ja selle aasta lavastus ei ole erandiks. Kõige tavalisem mets on seene-marja korjamiseks, kus elavad loomad ja kasvavad puud, aga meie leidsime veel ühe kasutuse – kultuuriruumi. Mets, milles sündmused hargnevad inspireerib lapsi süzeearengule ja tegevuspaigale

Lavastuse  visuaalne külg, lavakujundus, fantastilised kostüümid, näitlejate grimm ning liikumine  peaks kõikide  vaatajate kujutlusvõimet rabama.

 

Korraldaja

Noortekeskus Vihasoo