Etnilised rahvusrühmad Eestis - kultuur-ajalooline ringkäik Kuusalu keskkoolis

2017-2018 õppeaasta jooksul tutvuvad Kuusalu keskkooli õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja Kuusalu kogukond Eestis elavate etniliste rahvusrühmadega, tugevdades seeläbi oma identiteeti.

Planeeritud tegevus kestab terve 2017-2018 õppeaasta. Tegevustesse on lisaks õpilastele ja õpetajatele kaasatud ka lapsevanemad ja vanavanemad, sugulased ning Kuusalu kogukond. Lähemalt tehakse õ-a jooksul tutvust kuue etnilise rühmaga: setod (oktoober), võrokesed (november), mulgid (jaanuar), rannarahvas (veebruar), peipsi-äärsed (märts) ja saarlased (aprill).
Koolipere jagatakse 3 gruppi: algklassid, põhikool ja gümnaasium.
Igas grupis loositakse igale klassile oma "rahvus" ning selle rahvusgrupi esitlemisel teevad kõik kolm kooliastet koostööd. Plaanime kutsuda külla rahvusseltside esindajaid, samuti kaasata lapsevanemaid/vanavanemaid, kes esindavad rahvusrühmi. Iga klass on oma tegevuste planeerimisel iseseisev. Esitlusi ja tegevusi koordineerib ning kvaliteeti jälgib kooli huvijuht, kes aitab klasse vajadusel ka kontaktide loomisel rahvusseltsidega. Planeerime mitmekülgse, huvitava ja hariva ürituse sarja läbiviimist, mille tulemusena kasvab teadlikkus Eestis elavatest etnilistest rühmadest ning suurendame sallivust ja üksteise positiivset märkamist.
Etnilised rahvusrühmad Eestis saab olema 2017-2018 õ-a läbiv teema ja lõimitud teiste kooli traditsiooniliste üritustega, nt. mälumängusari ja kevadine tantsupäev. 2018. a kevadel toimuvad Kuusalu Kk traditsioonilised Olümpiamängud (iga nelja aasta järel) ja ka Olümpiamängud on kantud etnilise Eesti ideest.
Lisaks esitavad õpilased oma ideid EV100 tähistamiseks koolis. Juba on tehtud mitu põnevat ettepanekut, nt. 100 "5" - iga semestri alguses alustatava klassidevaheline võistlus. Idee autor 7A klass. Ettepanekuid ootame veel uue õppeaasta alguseni ja septembrikuus valiakse parimad õpilaste ideed välja ning lülitatakse EV100 tähistamise tegevuskavasse.
Kooli kodulehele luuakse eraldi leht tegevuse tutvustamiseks ja tulemuste levitamiseks. samuti kajastatakse ürituste sarja kooli Facebook lehel ning muudes meediakanalites.

Algataja

Kuusalu Keskkool

Asume Tallinnast ca 40 km kaugusel Peterburi maantee ääres. Kool jääb Peterburi maantee ja Vana Narva maantee vahele. Meid ümbritseb imeline loodus, kadakad ja männik. 2016/2017 õppeaastal alustab õpinguid veidi alla 600 õpilase. Esmakordselt avasime 2015. aasta sügisel neli esimest klassi. 2016. aasta kevadel lõpetas kooli 40. lend. KOOLIFILOSOOFIA Kuusalu Keskkool on Ida-Harjumaa suurim maagümnaasium, tunnustatud põhi- ja gümnaasiumihariduse andja. Soovime olla Harju maakonna parima mainega kool, sest pakume igale õpilasele kõige sobivamat arengukeskkonda. Meie eesmärgiks on õpilaste areng, läbi mille kujunevad õpilastest ennast ja teisi austavad elus toime tulevad õnnelikud inimesed. Meie korraldatud õppe- ja kasvatusprotsess tagab õppijatele edu. Meil on soodne ja turvaline õpikeskkond. Meie töötajad väärtustavad õppimist ja arengut ning õppe- ja kasvatusprotsessi parendamise põhimõtteid. Meie kooli lõpetanud jätkavad edukalt haridusteed ja on valmis elukestvaks õppeks. KUUSALU KESKKOOLI MOTO Hea haridus Kuusalu koolist. KUUSALU KESKKOOLI VISIOON Kuusalu Keskkool on õpilase arenemiseks sobivaim kool. Meie koolis õpivad ning töötavad heade oskustega, avatud ja sõbralikud inimesed. Arvestame õppeprotsessi korraldamisel iga õpilase individuaalseid vajadusi. Pakume õppijale kaasaegset turvalist looduslähedast õpikeskkonda. KUUSALU KESKKOOLI MISSIOON Võimaldame igale õpilasele hea hariduse turvalises keskkonnas. Pakume erinevate võimetega õpilastele neile sobivaid arenguvõimalusi. Tähtsustame hea gümnaasiumihariduse omandamist kodu lähedal. Koolil on standardmõõtmetega staadion, kaks õueklassi, ilus aula ja raamatukogu, avar arvutiklass ning õpilaskodu 25 kohaga. 2007. aastal valmisid kooli männikus mänguväljak ja seiklusrada. Septembris 2008 avati Kuusalu ajaloo- ja loodusväärtuste rada ja detsembrist 2008 saab kasutada spordikeskust ja ujulat. 2012. aasta detsembris omistati koolile tiitel "Turvaline kool", millega kaasnes seinaplaat, rändkarikas jt auhinnad. Koolis töötavad medõde, sotsiaalpedagoog, psühholoog ning logopeed. Meie kokad pakuvad sööklas väga maitsvat koolilõunat. Koolil on oma lipp ja logo. Koolivalsi sõnade ja viisi autor on Laine Kadajas.