EV 100. sünnipäevaks uued silmad Kõrkvere seltsimajale

Soovime, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks saaks meie 90aastane seltsimaja uued aknad ja soojustatud seina.

 

MTÜ Kõrkvere selts on loodud ümbruskonna 9 küla (Ula, Talila, Kanissaare, Keskvere, Kõrkvere, Leisi, Kakuna, Muraja, Kübassaare) elanike poolt, et hoida piirkonda atraktiivsena ja aidata kogukonnal oma ühtsust hoida. Kooskäimise kohaks on endine 90aastane koolimaja, mida me soovime hoida töös külakeskusena. 

Oleme seltsimaja esimese  saali vanad aknad juba asendanud uutega ja mis oleks sellele 90aastasele majale parem kingitus, kui et EV 100. sünnipäeva puhul saaks ka teise saali aknad vahetatud!

Uue näoga ja uute silmadega saali avamisel korraldame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul näituse.

Näituse paneme kokku meie enda kandi lugudest, küladest ja inimesest, sest Kõrkvere küla mainiti ajalooürikutes esimest korda aastal 1453!

Meie projekti „Sünnipäevaks uued silmad“ rahastab Eesti Külaliikumine Kodukant, Kogukondade EV100 taotlusvoor.

Juulis 2018 alustame saali ettevalmistamisega, akende tellimine Oktoobris 2018 – uute akende paigaldus, seina soojustus, viimistlemine. Oktoobris 2018 – saali korrastamine, majas korrastamistalgud. 9. nov 2018 – Näituse avamine – meie külad ja talud läbi aegade. EV 100. sünnipäevaks saadud uued silmad – vaatame läbi uute silmade koos oma kogukonnaga tuleviku poole. Tähistame mardipäeva. Väike pidulaud!

Algataja

MTÜ Kõrkvere selts

Kõrkvere Selts moodustati külaelanike koosolekul 2012.a. eesmärgiga elavdada kohaliku kogukonna ühistegevust ja seltsielu. Seltsil on 52 liiget, kuid sotsiaalmeedias on meie tegemiste jälgijaid 130 inimest. Seltsi ühinesid meie kandi 9 küla (Ula, Talila, Keskvere, Kanissaare, Leisi, Kõrkvere, Muraja, Kakuna, Kübassaare) elanikud, kokku elab piirkonnas igapäevaselt umbes 120 inimest, kuid koos suvesaarlastega saame juba 200 inimest kokku. Kõigile on armas meie 90.aastane endine koolimaja, kus tegevust jätkub kõigile. Seltsi tugevuseks on tema liikmete suur arv ja liikmete ning eestvedajate kõrge aktiivsus. Seltsi tegevusse on lisandunud noori inimesi, suurenenud on osavõtt külakeskuses toimuvatest üritustest. Ka suvesaarlased toetavad seltsi tegevust ning jälgivad huviga meie tegemisi.