EV100 arhitektuuriprogramm „Hea avalik ruum“

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames soovitakse rajada või rekonstrueerida avalik linnaruum paljudes Eesti linnades: Põlvas, Tõrvas, Võrus, Raplas, Kärdlas, Valgas, Rakveres, Viljandis, Narvas, Kuressaares, Põltsamaal, Elvas, Kuremäel, Tallinnas ja Jõhvis.

Põlva linna võidutöö (Eesti Arhitektide Liit)

Läbi nende projektide taaselustatakse olulised kesklinna piirkonnad, luuakse linna süda, mis seob linna erinevad osad ühtseks tervikuks ning tekitatakse tugev impulss uue inimmõõtmelise linnaruumi tekkeks, mis omakorda mõjutab kogu linna ja piirkonna edasist arengut. See programm pidurdab praegu toimuvat väikelinnade laialivalgumist äärealadele ning annab linnadele tagasi oma väärikuse ja identiteedi.

Projektid on sündinud koostöös kohaliku omavalitsusega ja lähtuvad kohaliku kogukonna vajadustest. Valdavalt on olnud soov kujundada oma linna keskused väikelinnale iseloomulikuks mõnusaks urbanistlikuks jalakäijate pargiks, väiksemate kultuurisündmuste läbiviimise kohaks ning festivalide, suveürituste ja muude sündmuste toimumiskohaks. Oluliseks peetakse keskväljakute kasutust ka linna esindus- ja lipuväljakutena, kus saaks korraldada paraade ja muid pidulikke tseremooniaid. 

Omavalitsused näevad keskväljakute ja peatänavate korrastamise taga otsest seost ettevõtluse arendamisega. Kui korrastub keskväljaku ala, hakkavad ka ettevõtjad investeerima väljakut ümbritsevatesse ehitistesse ja tooma sinna linnaelanikke teenindavaid ärisid- poode, restorane, meelelahutuskohti. 

Projekti veab Eesti Arhitektide Liit koostöös omavalitsuste, arhitektuurivaldkonna ühenduste, kultuuriministeeriumi, siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.
   
Eesti Arhitektide Liit korraldab arhitektuurikonkursse ja koordineerib projektide valikut koostöös omavalitsuste ja kohaliku kogukonnaga. Projektide rahastamine on planeeritud EAS regionaalarengu vahendite kaudu, mida koordineerivad omakorda maakonnad.

Avalikud arhitektuurikonkursid algasid 2014. a sügisel ja lõppesid 2016. aastaks. 

Lisainfo arhitektuuriprogrammi kohta ja ideekavandid on leitavad Eesti Arhitektide Liidu kodulehelt. 

Kõik ühiskingitused