EV100: Igal lapsel oma pillLõppenud

Taotlusvoor „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Taotlusvooru sihtgrupp on kõik muusikaõpet pakkuvad asutused. Pillid jõuavad muusikakoolidesse, kultuuri- ja noortekeskustesse, pillistuudiotesse, orkestritesse, üldhariduskoolidesse ja lasteaedadesse. Seejuures ei ole tähtis, millist muusikastiili harrastatakse ning milline on pillimängija tase.

Foto: EV100

Konkursil ''Igal lapsel oma pill'' saab taotlusi esitada kuni 8. aprillini elektrooniliselt SIIN.

Kes saavad pillide ostmiseks rahalist toetust taotleda?
Muusikakoolid, kultuuri-, huvi- ja noortekeskused, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad jms asutused ja kollektiivid, kelle koosseisus on kuni 18-aastased lapsed ja noored tegelenud pillimänguga vähemalt kolme viimase aasta jooksul.

Millise pilli jaoks saab toetust taotleda?
Kõikidele pillidele saab toetust taotleda. Pole vahet, millist stiili muusikat harrastatakse ning milline on pillimängija tase. Pilli põhikasutaja peab olema kuni 18-aastane laps. Projektist ei toetata põhiliselt õpetajate poolt kasutatavate saatepillide ja teoreetiliste ainete tunniks mõeldud pillide soetamist. Kokku on võimalik taotleda toetust kuni neljale pillile. Lasteaedades kasutatavad rühmatundide pille võib taotleda ka komplektikaupa (nt 8 väikest džembet).

Mida peaksin taotlemiseks tegema?
1. Loe tähelepanelikult läbi dokument „Projekti tingimused ja läbiviimise kord 2016“.
2. Mõtle hoolikalt, millist pilli Sinu kollektiivil on vaja. Mõtle läbi, kas see on see pill, mille olemasolu toob ja hoiab lapse(d) pillimängu juures ning kas see pill oleks pikemaajaliselt kasutuses. Kaalu, kas see on see pill, mida puhtalt omavahenditest ei ole võimalik soetada.
3. Uuri, kes müüvad sellist pilli ning küsi hinnapakkumist. Et saada parim hind, siis küsi hinnapakkumist vähemalt kahelt müüjalt, kuid oluline on, et hinnapakkumised oleks täpselt samasuguse pilli kohta (sama tootja ja mudel). Pille müüakse nii traditsioonilistes muusikapoodides kui ka internetipoodides, samuti on Eestis häid pillimestreid, kes pille ise müüvad. Need kaks hinnapakkumist pead taotluse esitamisel saatma ka aadressilepilliprojekt@gmail.com.
4. Täida ja esita elektrooniline taotlusvorm.
5. Hiljemalt 29. aprill tehakse teatavaks toetuse saajad, pärast mida sõlmitakse toetuse saajatega lepingud. Alles pärast lepingu allkirjastamist võib pilli välja osta ning hiljemalt 31. oktoobriks peab kõikidel toetuse saajatel pill käes olema ning selle kohta ka aruanne esitatud olema. 

Palju toetust on võimalik saada?
Reegel on, et taotleja peab pillihinnast vähemalt 20% ise hankima. Mida suurem on oma-/kaasfinantseeringu osakaal, seda suurem on võimalus projektist toetust saada. Samuti on enamlevinud pillidele kehtestatud toetuse piirhinnad, mis on maksimaalne toetussumma, mida saab konkreetse pilli kohta projektist taotleda. Seega, kuna oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 20%, siis iga pilli kohta saab taotleda toetussummat, mis on maksimaalselt 80% pilli hinnast, kuid mitte rohkem kui pilliliigile kehtestatud toetuse piirsumma.
Tutvu pillidele kehtestatud toetuste piirsummadega SIIN.
 
Kuidas kaasfinantseeringut saada?
Suurem oma-/kaasfinantseeringu osakaal tõstab Sinu taotluse võimalusi toetust saada. Kaasfinantseeringu leidmise võimaluseks on rääkida kohalike ettevõtjatega, ehk on neil võimalik pillide ostmist toetada. Samuti aktiivsete kodanikuühendustega, kes korraldavad tihtipeale ka heategevusüritusi. Võib-olla saavad nemad aktsioonidega kaasa aidata pillide ostmisele.
Kõikidest tegevustest palume teavitada ka „Igal lapsel oma pill“ projektijuhti, kelle kaudu EV100 saab kaasa aidata reklaami ja kommunikatsioonitegevustega. Kutsume üles ka pillide ostmiseks heategevuskontserte korraldama. Andke sellisest soovist meile teada, ja koostöös proovime teile selle korraldamisel abiks olla (nt tuntud külalisesineja organiseerimine, turundus).

Mis on pill.hooandja.ee?
„Igal lapsel oma pill“ eesmärk on kaasata võimalikult lai hulk inimesi sellesse ettevõtmisesse panustama. Hooandja portaali on loodud projekti „Igal lapsel oma pill“ keskkond, kuhu muusikaharidust andvad asutused saavad oma pillivajadustest teada anda ning kõigil inimestel on võimalik nende pillide ostmist rahaliselt toetada. Lae kindlasti oma pillisoov pill.hooandja.eekeskkonda üles, et inimesed just Sinu soovitud pillide ostmiseks saaksid annetusi teha.
Et vältida võimalikku topeltrahastamist, siis Hooandja portaalis ära otsi toetust sellisele pillile/pillidele, mille soetamiseks esitad rahataotluse ka projekt „Igal lapsel oma pill“ taotlusvooru.

Hooandja keskkonda pilliprojekti üleslaadimine pole kohustuslik, kuid see annab hea võimaluse lisarahastuseks. Samuti ei kahanda Hooandjas osalemine võimalusi „Igal lapsel oma pill“ taotlusvoorust raha saada. Vastupidi - garanteerime kõigile, kes 8. aprilliks on Hooandja keskkonna kaudu kogunud vähemalt 75% eesmärgistatud summast, puudujääva summa.
Vaata täpsemalt SIIT.
 
Aita levitada ka „Igal lapsel oma pill“ projekti annetusnumbrit 900 5505 (annetuse suurus 5€), et suurem hulk paremaid pille jõuaksid lasteni. Samuti on Piletilevi välja lasknud „Igal lapsel oma pill“ toetuspiletid väärtuses 5, 10 või 15 eurot. Võimaluse korral trüki välja projekti tutvustav plakat ja aseta see nähtavale kohale või jaga ja levita digitaalselt.Plakati saab allalaadida SIIT.​

2016. a. taotlusvooru dokumendid:
„Projekti tingimused ja läbiviimise kord 2016“ 
„Toetuste piirsummad 2016“ 
Taotlusvorm (NB! Tegemist on näidisega, taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt SIIN). 
„Igal lapsel oma pill“ LOGO
Toetusplakat​

 

Küsimuste korral aitab:

Allan Tamme
"Igal lapsel oma pill" projektijuht
+372 56680200
pilliprojekt@gmail.com
 

Kõik konkursid