EV100 igas külas

Ühise ettevõtmise „EV100 igas külas“ eesmärk on, et üksi inimene ei jää Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest ilma. See projekt annab igale külale, linnale ja selle kogukonnale võimaluse valida EV100 juubeliperioodist välja üks päev, millal nemad on sünnipäevalapse rollis ja peavad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidu. Mida aga teha, et sündmused, millega seda ajavahemikus aprillist 2017 kuni veebruarini 2020 tähistatakse, ei koonduks ainult pealinna ja teistesse suurematesse linnadesse?
Nii ongi programmi „EV100 igas külas“ eesmärk, et ükski küla ega linn, ükski paik ega kogukond ei jääks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest eemale.
Selleks pole vaja muud, kui endale pikast juubeliperioodist valida välja üks päev, mil Eesti sünnipäev oma õuele, külaplatsile või linnaväljakule kutsuda ja seda siis seal koos endiste ja praeguste elanike, lähemate ja kaugemate sõprade ning naabritega väärikalt tähistada.

Tutvu, millised ettevõtmised on juba „EV100 igas külas“ programmi lisatud siin

Mis võiks aga olla see, mis innustaks ja kaasaks kogukondade liikmeid ühiselt panustama EV100 sünnipäeva tähistamisse oma kodukohas? Milliseid tegevusi ja sündmusi kavandada? Vastuseid on kindlasti rohkem kui üks.
Kindlasti võiks see „midagi“ olla seotud sellele paigale ainuomase, eripärasega – selle märgiga, mille järgi seda paika juba laiemalt tuntakse või siis tulevikus tundma hakatakse.
Kindlasti tähendab see siis ka seotust selle paiga mineviku, oleviku ja tulevikuga. Ja inimestega, kes seal kunagi elanud, praegu elavad või tulevikus elama saavad.
Kindlasti on see ka midagi, mis väärtustab ja väärindab kohalikku elu- ja looduskeskkonda. Ja kindlasti võiks see „midagi“ olla püsiva väärtusega, alles ja olemas ka aastate pärast.

Samas ei tähenda „püsiv väärtus“ ilmtingimata mõne materiaalse objekti valmimist või korrastamist. Samahästi võib püsiväärtus sisalduda ka kogukonnale eriomase traditsiooni edasiarendamises või kui seda veel pole, siis ka selle loomises. Ja muidugi on püsiva väärtuse loomine näiteks ka kogukonna ajaloo uurimine, kirjutamine ja kättesaadavaks tegemine.

See tähendab, et kõneldes programmist „EV100 igas külas“, räägime me tegelikult kahest asjast: kõigepealt pikemaajalisest ettevalmistavast tegevusest ja selle järel – ühel kindlal kuupäeval – toimuvast sündmusest.
Näiteks: kui koolilapsed korjavad tammetõrusid ja kasvatavad nendest väikesed puud, ja kui kohalik omavalitsus leiab ja korrastab maatüki, kuhu need puud EV100 tammepargiks istutada, siis on see suurepärane kogukonda ühendav tegevus. Selle tammepargi avamine kindlal kuupäeval saab aga olla sündmus, millega ses paigas EV100 sünnipäeva tähistatakse. Ja mille juurde kuuluvad muidugi siis loomulikult ka pidu ja pidukülalised.

Kirjuta merle@jantson.ee, et liituda „EV100 igas külas“ programmiga. 

Millised tegevused lisaks näitena toodud tammepargi rajamisele veel „EV100 igas külas“ programmi sobiksid? Kõige lihtsam on mõelda sellest kui kingituse tegemisest. Kingitus ei pea olema suur ega kallis. Sellest olulisem on see, et kingitus tuleb südamest ja siirast soovist teha head oma inimestele, kogukonnale, rahvale. Selleks, et meie ja meie laste elu oleks rõõmsam, toredam ja kindlam.
Niisiis mõned kingiideed, mille ettevalmistamisega ja üleandmisega tähistada EV100 sünnipäeva IGAS KÜLAS – minu külas:

  • EV100 teiste programmide, näiteks „Eesti 100 tamme“ ja arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames ettevalmistatud sündmused.
  • EV100 korraldustoimkonna partnerorganisatsiooni  Eesti Külaliikumine Kodukant poolt programmi „EV100 igas külas“ raames käivitatud sündmused.
  • Erinevate riiklike toetusprogrammide kaudu rahastatud (Leader, KIK, KOP) avalikuks kasutuseks ette nähtud ja kogukonna eluolu parandavad ettevõtmised, kui nende valmimine on ajastatud programmi EV100 IGAS KÜLAS toimumisaega.
  • Muude rahastusallikate (kohalik omavalitsus, sponsorid jm) toel tehtavad avalikuks kasutuseks ette nähtud ja kogukonna eluolu parandavad ettevõtmised, kui nende valmimine on ajastatud programmi EV100 IGAS KÜLAS toimumisaega.
  • Sündmused, millega tähistatakse 100 aasta möödumist EV sünnilooga seonduvaist ajaloolistest sündmustest kohtadel (näiteks Vabadusõja lahingud), kui nendega kaasneb püsiva väärtuse loomine (mälestuskivi, ajalooline uurimus, traditsiooni juurutamine vms).
  • Antud paigale ainuomane traditsiooniline sündmus, kui sellele lisatakse seekord eriline, EV100-le pühendatud osa, ja kui sellega kaasneb püsiva väärtuse loomine.
  • Kõikvõimalikud muud tegevused ja objektid, mis sobivad kingituse kontseptsiooniga ja millega kaasneb kogukondlikku identiteeti toetava püsiva väärtuse loomine.

 
Ja muidugi mõista ei ole midagi halba ka selles, kui selle ühe valitud päeva sisse, mil EV100 jõuab just minu külasse, koondub rohkem sündmusi kui üks – et kingituseks on korraga nii ajalooraamat, kiigeplats kui traditsiooniline, sellele paigale ainuomane rahvatervisesündmus ja mis kõik veel.  

Võib ka juhtuda, et mõnes paigas toimub juubeliperioodi jooksul rohkemgi sobilikke sündmusi. Sel juhul tuleks hoolikalt kaaluda ja valida „EV100 igas külas“ programmi see üks, mis kogukonda enim liidab ja parimal viisil esindab, arvestades, et sel ajal kogu ülejäänud Eesti tähelepanu koondub sellele paigale.  Muud juubeliperioodi kestel toimuvad huvitavad sündmused on aga väga oodatud EV100 üldisse sündmustekalendrisse. 

Külasid, paiku ja kogukondi on Eestis – rõõmustaval kombel – rohkem kui päevi juubeliperioodis, nii võib ette tulla ka juhuseid, kus EV100 jõuab ühel päeval ka mitmesse paika Eestis. 

Sündmuse loomulikuks osaks on selle toimumiskoha tähistamine vastava märgisega, millelt ka aastate pärast lugeda saab, et just sel kuupäeval oli EV100 sünnipäev siin, minu külas. Need märgised saavad kõik „EV100 igas külas“ sündmuste korraldajad EV100 toimkonnalt.

Lisainfo:
Margus Kasterpalu
EV100 suurprojektide juht
margus@ev100.ee

Seotud kingitused

Kõik ühiskingitused