EV100 igas külas

''EV100 igas külas'' annab igale külale, linnale ja selle kogukonnale võimaluse valida juubeliperioodi vältel aprillist 2017-veebruarini 2020 välja üks päev, millal nemad on sünnipäevalapse rollis ja peavad EV 100. sünnipäeva.

Pereüritus
Ratastooli sõbralik
EST Eng RUS
Pidu

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidu. Sündmuste sarja EV100 IGAS KÜLAS eesmärgiks on, et ükski küla ega linn, ükski paik ega kogukond ei jääks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest eemale.
Selleks pole vaja muud, kui endale pikast juubeliperioodist valida välja üks päev, mil Eesti sünnipäev oma õuele, külaplatsile või linnaväljakule kutsuda ja seda siis seal koos endiste ja praeguste elanike, lähemate ja kaugemate sõprade ning naabritega väärikalt tähistada.

Mis võiks aga olla see, mis innustaks ja kaasaks kogukondade liikmeid ühiselt panustama EV100 sünnipäeva tähistamisse oma kodukohas? Milliseid tegevusi ja sündmusi kavandada? Vastuseid on kindlasti rohkem kui üks.
Kindlasti võiks see „midagi“ olla seotud sellele paigale ainuomase, eripärasega – selle märgiga, mille järgi seda paika juba laiemalt tuntakse või siis tulevikus tundma hakatakse.

Kindlasti tähendab see siis ka seotust selle paiga mineviku, oleviku ja tulevikuga. Ja inimestega, kes seal kunagi elanud, praegu elavad või tulevikus elama saavad.
Kindlasti on see ka midagi, mis väärtustab ja väärindab kohalikku elu- ja looduskeskkonda. Ja kindlasti võiks see „midagi“ olla püsiva väärtusega, alles ja olemas ka aastate pärast.
Näiteks: kui koolilapsed korjavad tammetõrusid ja kasvatavad nendest väikesed puud, ja kui kohalik omavalitsus leiab ja korrastab maatüki, kuhu need puud EV100 tammepargiks istutada, siis on see suurepärane kogukonda ühendav tegevus. Selle tammepargi avamine kindlal kuupäeval saab aga olla sündmuseks, millega ses paigas EV100 sünnipäeva tähistatakse. Ja mille juurde kuuluvad muidugi siis loomulikult ka pidu ja pidukülalised.

 

EV100 suurte ühiskingituste reas on üks – „EV100 igas külas“ – mis ootab liituma just neid toredaid kogukondi, olgu maalt või linnast, külast või alevist, kes on otsustanud tähistada meie riigi juubelit eriti väärikal moel: luues ühiselt midagi jäävat, millest saab rõõmu nii „omakülarahvas“ kui küllatulijad. Kahtlemata kuulub selliste väärikate „kinkide“ hulka ka enamik neid toredaid kogukondlikke EV100 projekte, mille elluviimist on toetamas Kodanikuühiskonna sihtkapital.
 
Ühiskingituses  „EV100 igas külas“ kaasa löömiseks tuleb:

  1. kogukonnana ühiselt leida see ainuomane  püsima jääv ja püsiväärtusega „miski“ , mis kogukonda rõõmustab, mida Teil vaja läheb, mille üle uhkust tunne(ksi)te, mille tegemiseks Te oskusi ja ressurssi leiate.
  2. valida juubeliperioodist (16. aprill 2017 – 02.02. 2020) välja see üks ja ainus päev, mil Teie kogukond EV100 tähistab ja oma kogukonna „kingituse“ nö üle annab – seda avab või esitleb. Sobivaima päeva leiate kindlasti siis, kui „vaatate ringi“ just oma kogukonna/kodukoha ajaloos ja pärimuses.
  3. registreerida oma kingitus ja sündmus:
„EV100 igas külas“ külade maakondliku koordinaatori juures, kelle kontakti leiad siitsamast lehelt 
või
võttes otse ühendust „EV100 igas külas“ üldkoordinaatori Merle Jantsoniga: merle@jantson.ee 5261891

Vaadake ka „EV100 igas külas“ kaarti: https://www.ev100.ee/et/ev100-igas-kylas
Siit saate ehk häid mõtteid oma kogukonna EV100 kingituse tarvis. Kaardile ilmub, peale registreerimist, ka Teie kogukonna EV100 kingituse ja sündmuse info.

Valige kogukonnaga ühiselt välja see parim ja väärikaim paik – tehtud kingitus Teie kodukohas, mida hakkab kaunistama „EV100 igas külas“ märgis – eriline metallplaat, millel EV100 sümboolika kõrval kirjas ka Teie kodupaiga nimi ja kuupäev, mil seal toimus Teie EV100 sünnipäevapidu.
NB! Märgise saavad kõik „EV100 igas külas“ ühiskingitusega liitujad, kes on registreerunud vähemalt 40 päeva enne oma kogukonna EV100 sündmuse toimumist.

Viige koos kogukonnaga oma EV100 mõtted ellu. Kaasake selleks ka neid tegusaid/toredaid/tuntud inimesi, kes küll enam/püsivalt Teie kodupaigas ei elagi, küll aga seal sündisid või kelle juured selles kohas on. Tehke neile ja endale rõõmu ja kutsuge nad kaasa lööma!
 
 
Kõigile meie kogukondadele
ilusat, ühtehoidvat, minevikku mäletavat ja tulevikku vaatavat EV100 soovides
Merle Jantson
Ühiskingituse „EV100 igas külas“ üldkoordinaator
 
 
 

 

Lisamaks oma kogukonna EV100 kingitust/sündmust ühiskingituse kaardile ja nimekirja ning saamaks vastuseid "EV100 igas külas" kohta tekkinud küsimustele, võtke ühendust oma maakonna koordinaatoriga, kelle andmed leiate siit:

Harjumaa

Kaisa Linno (Ida-Harju): 5239239, kaisa@kolgakyla.ee

Olvia Laur (Lääne-Harju): 5038460, olvialaur@hot.ee

Hiiumaa

Ester Tammis: 56487057, info@vetsitall.ee

Ida-Virumaa

Krista Pedak: 5087472, krista.pedak@ivek.ee

Jõgevamaa

Pille Tutt: 5211967, pille.tutt@jogeva.maavalitsus.ee

Järvamaa

Juta Sakkis: 569543, jutasakkis@hot.ee

Läänemaa

Ene Sarapuu: 56653668, ene@kklm.ee

Lääne-Virumaa

Evi Torm: 53856226, moedaku@gmail.com

Pärnumaa

Heleri Wazza: 58519435; kriku.kriku@gmail.com

Põlvamaa

Marge Trumsi: 5011614, marge.trumsi@rapina.ee

Raplamaa

Aare Hindremäe: 5117345, hindrem@estpak.ee

Saaremaa

Reet Viira: 5517502, saarekodukant@gmail.com

Tartumaa

Külli Pann: 56462692, kylli@kodukanttartumaa.ee

Valgamaa

Ene Kaas: 53301511, enekaas@gmail.com

Viljandimaa

Enn Sarv: 5148840, ennsarv50@gmail.com

Võrumaa

Katerina Puusepp: 56657756, kodukandile@gmail.com

1Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
1Huvilist
Korraldaja

EV100 igas külas