EV100 jäädvustamine

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine on hinnatud arhiiviväärtuslikuks. Seetõttu arhiveeritakse kõik EV100 seotud dokumentatsioon, esemed, meediakajastused, veebilehed, trükised, filmid, fotod, video- ja helimaterjal, mis loob tervikpildi EV100 ettevalmistamisest ning selle tähistamisest.
 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva materjal arhiveeritakse erinevate partnerite koostöös:
Eesti Ajaloomuuseum – EV100 esemelise materjali kogumine ja säilitamine, näiteks EV100 logoga rõivad, tekstiiliesemed, nõud, mitmesugused meened, märgid, aurahad jms;
 
Rahvusarhiiv – EV100 ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud ürituste ja tegevuste dokumenteerimisel tekkinud arhivaalide kogumine ja säilitamine, sealhulgas näiteks EV100 valitsuskomisjoni ja EV100 juhtrühma koosolekute protokollid ja kirjavahetus;
 
Eesti Filmiarhiiv – EV100 filmi-, foto- ja helidokumentide kogumine ja säilitamine;
 
Eesti Rahvusraamatukogu – EV100 trükiste, audiovisuaalasete materjalide, elektrooniliste teavikute, võrguväljaannete ning veebilehtede kogumine ja säilitamine.
 
Kui Sul tekib arhiiviväärtuslikke materjale, võta palun ühendust:
Kaia Mägi
Riigikantselei arhivaar
kaia.magi@riigikantselei.ee
693 5322