EV100 ja Eesti EL eesistumise rahvusvahelise programmi avaliku ruumi loovlahenduste konkurssLõppenud

Teiste sündmuste kõrval soovime aastal 2018 viia Eesti temaatika välisriikide avalikku ruumi, kus sellest saavad osa ka need, kes kontserdisaali või messiboksidesse ei jõua. Selle eesmärgi täitmiseks on välja kuulutatud EV100 ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rahvusvahelise programmi avaliku ruumi loovlahenduste konkurss.

Puidust metsakõlakojad ''Ruup''. Birgit Õiguse joonistus

Konkursi eesmärk on leida parim ideekavand Eesti tutvustamiseks välisriikide linnade avalikus väliruumis 2018. aastal, mil Eesti Vabariik tähistab 100. sünnipäeva ning on ühtlasi aasta esimesel poolel EL Nõukogu eesistujamaa.
 
Osalema on oodatud kunstnikud, disainerid, arhitektid jt Eesti nähtavaks tegemisse panustada soovivad loomevaldkonna professionaalid, organisatsioonid ning ühendused.             
 
Idee juures peame oluliseks, et see:

 • on avalikus ruumis tähelepanu tõmbav, atraktiivne ning kõnetab möödakäijat;
 • äratab Eesti vastu uudishimu;
 • omab eeldusi laialdaseks leviks digikanalites. 

Idee teostus peab olema:

 • hõlpsalt transporditav ja korduvalt eksponeeritav ja/või erinevates sihtkohtades samaaegselt esitletav;
 • teksti kasutuse korral inglise keeles (sh võimalusega kohandada see lihtsal viisil teistesse keeltesse);
 • konkursi eelarve piiridesse mahtuv;
 • ohutu ja keskkonnasõbralik.

 
Eelistatud on lahendused, mille ülesseadmise ja hoidmisega ei kaasne keerukas ehitustegevus, aeganõudvad kooskõlastused, ööpäevaringne valve.
 
Loovlahenduste (nt video-, heli-, ruumi-, valgusinstallatsioon; väliskulptuur; linnaruumiaktsioon jmt) ideekavandi sisu kirjeldamiseks palume esitada:
 

 1. Kirjalik kontseptsioon ja teostusplaan, kus on muuhulgas kirjeldatud:

 

 • kuidas teos kõnetab möödakäijat, osalejat?
 • mis on selle sõnum?
 • milline on teose rahvusvaheline mõõde, intrigeerivus?
 • millised kommunikatsioonikanalid ja –viisid on teose levitamisel kõige tulemuslikumad?
 • millised on teose eeldused levida sotsiaalmeediakanalites?
 • millised on loovlahenduse teostamisega seotud eripärad ning millised kulud kaasnevad teose eksponeerimisega sihtkohtades, sh montaaž, demontaaž ja selleks vajaminev aeg ning tööjõud, eelistatud transport jms?

 

 1. Näidisasukohad, mida pakkuja peab loovlahenduse teostamiseks ja toimimiseks kõige sobivamateks (nt väljakud, pargid, jalakäijate tänavad, ootealad jmt). Soovi korral võib näidisasukohaks pakkuda konkreetses linnas asuvat paika koos põhjendusega. Eesmärgiks on loovlahendust eksponeerida mitmetes erinevates sihtkohtades sõltuvalt selle kontseptsioonist ja teostuse keerukusest.

 

 1. Visuaalne materjal (nt joonised, skeemid, animatsioonid, maketid jne).

 
Auhinnafond
 
ideekonkursi võitja                   5 000 eurot
teise koha auhind                     3 000 eurot
kolmanda koha auhind             2 000 eurot
eripreemiad                              a 1 000 eurot
 
 
Žürii koosseis
 
Jaanus Rohumaa (žürii esimees), Hannes Praks, Katrin Koov, Ene-Liis Semper, Erik Moora, Aino Lepik von Wirén, Ingrid Ruudi.
 
 
Loovlahenduse teostamine
 
Konkursil parimaks tunnistatud ideekavandi autoritega asutakse läbirääkimistesse, et leppida kokku loovlahenduse elluviimisega seotud tingimustes, tegevustes ja edasises ajakavas. Ideekonkursi võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumus on kuni 100 000 eurot (ilma käibemaksuta).
 
Lepingu summa katab järgmised kulud:
 

 • Ideekavandi ja tehnilise teostusplaani väljatöötamine
 • Füüsiline teostus (trükk, ehitamine, IT lahendused jms), tehniliste tarvikute ost või rent
 • Loovlahendusega seotud tekstide koostamine ja tõlkimine inglise keelde
 • Reklaammaterjalide kujundus
 • Kõik autoritasud
 • Meeskonnaliikmete töötasud

 
Lepingu summale lisaks kaetakse vajaduspõhiselt:
 

 • Loovlahenduse eksponeerimise ja avamisega seotud kulud sihtriigis (sh lähetused)
 • Loovlahenduse transport, ülespanek, mahavõtmine ning pisiparandused
 • Jooksvad kulud eksponeerimispaigas (nt elekter jms)
 • Meediakampaania kulud sihtriigis (tõlkimine muudesse keeltesse, trükk jms)
 • Kindlustus
 • Projektijuhi lisakohustused sihtriikides

 
Visuaalne identiteet
 
EV 100 ja EL eesistumist tähistava välisprogrammi raames toimuvate algatuste esitlemiseks on kavas kasutada ühtset visuaalset identiteeti (värvid, font, logo jms), mille lahendused on väljatöötamisel. 
 
 
Vajaliku lisainfo konkursil osalemise tingimuste ning muu seonduva kohta leiab veebiaadressilt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173385.

Konkursiinfo EKA kodulehel: http://www.artun.ee/kalender/ev100-ja-eka-otsivad-ideekonkursiga-loovlahendust-eesti-tutvustamiseks-valisriikides/ 
 
Ideekavandite esitamise tähtaeg on: 22.06.2016 kell 15:00.
 
 
Lisainfo välisprogrammi kohta:
 
Jorma Sarv, jorma@ev100.ee, tel +372 502 3343
Heilika Pikkov, heilika@ev100.ee, tel +372 5691 2091
 
PS Rahvusvahelise programmi sündmuste taotlusvooru info on leitav siin.

Kõik konkursid