EV100 Kaaruka külas Järvamaal


Kaaruka küla raamat ja ajalookonverents

Pidu


Küla ajalooraamatu "Kaaruka küla läbi sajandite" välja andmine. Raamatu esitlemine ning EV100 tähistamine vastavateemalise ajalookonverentsiga 20. juulil 2018. Korraldaja: Kaaruka küla kogukond

Korraldaja

EV100 igas külas