EV100 Kooliallikad! Igale koolile oma allikas!

Üle Eesti antakse tõuge tulevikku, et oleks sajal koolil oma allikas millest ammutada karget vett ja inspiratsiooni. Liikumine looduses ja allikalkäik peab saama normiks!

Eesti Vabariigi 20. aastapäevaks (1936.a.) korjati rahva poolt kokku teave Eesti 3700 allika kohta. Väga paljud info saatjad olid kooliõpetajad koos oma õpilastega. Toona märgiti küsitluslehtedele allikate asukohad vaid nö talu täpsusega, kuid kaardile neid ei kantud ning geograafilisi koordinaate ei määratud. Tänaseks on mitmed allikad hävinud kas maaparanduse, teedeehituse või asulate-linnade laienemise tagajärjel. 2015. aastal taasavaldati digitaalselt (fotodena) 1936. aastal allikate kohta kogutud märkmed (küsitluslehed), millega saab tutvuda rahvusarhiivi kodulehe kaudu.

Käesoleva projekti käigus on kavas otsida loodusest üles nii nn kooliallikad kui teised teadaolevad allikad ning kaardistada need (määratledes nutitelefoni abil täpsed koordinaadid). Seejärel on kavas talletada allikate kohta nii käsikirjalistest märkmetest ümber kirjutatav kui ka uus informatsioon spetsiaalsesse loodavasse portaali www.kooliallikad.ee. Sellesse tegevusse kaasatakse kooliealised lapsed ja vabatahtlikud.
EV 100. aastapäevaks valmib avalik andmebaas, mida saavad kasutada hiljem kõik huvilised.

Allikate avastamine, hoidma õppimine ja edasine tähelepanu neile saab olema mitmetahuline. Lisaks kehalisele kasvatusele, ajaloole, looduses matkamisele, matemaatikale ning keskkonnakaitsele on allikatega seonduvalt võimalik siduda ka muid valdkondi. Nii saab allikal olles teha loodusvaatluseid (näiteks temperatuur, vooluhulk jms), võtta veeproove vee kvaliteedi selgitamiseks, pildistada ilufotosid ja teadusfotosid, teha videoid, maalida, luua luulet, komponeerida muusikapalu, tantsida, nautida vaikust ja vete vulinat.

Abisoovi pikem kirjeldus: Fotograafid ja videomeistrid (et talletada nii projekti kui koolitada allikahoidjaid), muusikud (laulud allkatest), kunstnikud (jäädvustamine jooniste või maalidega), õpetajad (kõik valdkonnad ja erialad alusharidusest kuni ülikoolini), luuletajad ja kirjanikud, keskkonnakaitsjad ja vesiehitajad, toitumisteadlased ja tervisekaitsjad, retkejuhid ja giidid, muinsuskaitsjad ja käsitöölised. Seda loetelu võib veelgi jätkata. Oodatud on kõik kellele pakub huvi algatuses kaasa lüüa! Loomulikult on oodatud ka materiaalne abi - raha või vahendid, tehnika rent või teenus jne. AJAKAVA Jaanuaris 2016 toimusid erinevad läbirääkimised: moderaatorid, seminariruumid, majutus, toitlustus, lisategevused 25.01 toimus kutsete koostamine, päevakavade jms. kujundus, eri meediakanalite teavituse algus 27.01 algas kutsete saatmine ja uute huviliste registreerimine 12.-13.02 toimus Viljandis kahepäevane aruteluseminar, et selgitada välja kõik tahud ja tegemised, vajadused ja eelarve. Toimumiskoht: Oja kooli ruumes (Ingeri maja, Pikk 4) Kohale olid oodatud kõikvõimalikud eksperdid. Toimusid nii tubased arutelud kui õuesõppe matkad. Modereeris Robert Oetjen. 23.-24.03 toimus teine kohtumine Kivi talus (Viljandi lähedal, Loodi Sinialliku kõrval). 28.-30.03. algatusprojekti kokkuvõtte koostamine ja toetuse taotluse esitamine 10.04 Augustis-septembris 2017 on "EV100 Kooliallikad" suure tegevuse algus mis kandub läbi juubeliaasta veel mitmeks aastaks. 2016/2017 õ.-a. on nö piloodis 12-25 kooli (igast maakonnast vähemalt üks). 2017/2018 õ.-a. algab üleriiklik tegevus. Tulevikus on allikatest hoolimine üldine norm ja allikal käimine tavapärane tegevus mis ei vaja täiendavat raha ega taganttõukamist. Nii loomulik nagu on vete voolamine maapõuest järve või jõkke, nii loomulik on allikate märkamine keskkonnakaitses, muusikas, luules ja kunstis. Nüüd ja igavesti.

Algataja

Peep Tobreluts

Kaasalööjad
Kasutaja Anneli Ohvril pilt
Anneli Ohvril
Partnerettevõtted
Kasutaja MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus pilt
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus