EV100: Kuidas elada 100-aastaseks

Eesti rahva tervis on Eesti riigi tervis. Selleks, et me saaksime astuda uhkelt edasi uude sajandisse kodumaa ajaloos, tuleb tagada, et tulevastel põlvedel oleks tõhus arusaam enda tervisest.

Arstiteadusüliõpilaste Selts tahab motiveerida Eesti noori tervisele rohkem tähelepanu pöörama. Idee seisneb 100-päevases tervise kampaanias, kus igal nädalal tutvustatakse uut teaduslikel allikatel põhinevat tervisliku elustiili soovitust, mida osalejad saavad järgida ja nendest lähtuvalt eesmärke püstitada. Soovitustega kaasnevad erinevad ülesanded ja auhinnad, mille järgimiseks plaanime luua veebikeskkonna, kus inimestel on võimalik jagada üksteistega enda tulemusi, postitades motiveerivad pilte ja videosid.

Me soovime kampaaniaga kaasata eelkõige Eesti noori, kellest tulevad meie homsed rahva eestvedajad, kuid piiranguid ei sätita - igal eestlasel peab olema õigus eelkõige enda tervisele. Terve kampaania vältel proovitakse tõsta osalejate seas teadlikkust toitumise, aktiivse eluviisi, vaimse tervise ja mitmete teiste teemade osas. Meie soov on kinkida Eesti Vabariigi 100ndaks sünnipäevaks terved inimesed, kes lisaks kodumaa armastusele suudavad austada ja hoolt kanda ka enda tervise eest. Ususme, et projekt leiab populaarsust nii koolinoorte, tudengite kui ka vanemate inimeste seas ning tunneme, et see mõju, mida need 100 päeva endaga kaasa toovad, saab olema laialdane.

Algataja

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on Tartus tegutsev Eesti arstitudengeid ühendav organisatsioon. EAÜS tegutseb selle nimel, et tulevased Eesti arstid oleksid professionaalselt senisest veel kõrgemal tasemel. Selleks loome üheskoos erinevaid võimalusi arstitudengite igakülgseks arendamiseks ning eneseteostuseks, et nii saaksid meist veelgi paremad arstid meie patsientidele kui ka Eesti ühiskonnale. Me tegutseme selle nimel, et Eesti arstkond oleks ühtehoidev ning tegutseks ühiselt parema Eesti tervishoiu nimel.