EV100: Kuressaare kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistlusLõppenud

Eesti Arhitektide Liit koostöös Kuressaare linnavalitsusega kuulutas välja Kuressaare kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistluse, mille põhiobjektiks on Lossi ja Tallinna tänav, linna keskväljak, turg ning nendega külgnevad avalikud platsid. Arhitektuurivõistluse tulemused selguvad 21. detsembril.

Foto: www.meiemaa.ee

"Üle kahekümne aasta taasiseseisvunud Eesti aega on selja taha jäänud ja ajaloolise Kuressaare kesklinna ruumikasutus on jõudnud kriisini – eelmise sajandi põhimõtted enam ei toimi, äärelinna on kerkinud südalinnaga konkureerivad piirkonnad,“ sõnas Kuressaare linnapea Madis Kallas. „Meie eesmärgiks on EV100 hea avaliku ruumi konkursiga südalinna elavdada ning muuta see atraktiivseks külastus- ja ettevõtluskeskkonnaks – kui see õnnestub, muutub südalinn ligitõmbavamaks ka saarlastele."
„Võistlusel otsitakse selliseid ruumilisi lahendusi, mille kaudu saab kesklinna avaliku ruumi arendada praegusest tunduvalt inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, esinduslikuks ja olemasolevat ajaloolist pärandit rõhutavaks ruumiks,“ selgitas võistluse lähteülesande koostanud arhitekt Toomas Paaver. „Avalik ruum peab pakkuma nii meeldivat olemist kui ka turvalist liikumisvõimalust erinevate liikumisvahenditega, samuti tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.“
Võistluse preemiafond on 16000 eurot, mida rahastab Kuressaare Linnavalitsus, korralduskulud katab Riigikantselei.

Võistluse viitenumber Riigihangete registris on 164757.

Võistluse žüriis on:
- Mart Mäeker, žürii esimees, Kuressaare abilinnapea
- Loona Lepp, Kuressaare linnaarhitekt
- Terje Nepper, Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse esinaine
- Kalle Vellevoog, Eesti Arhitektide Liit, volitatud arhitekt-ekspert 8
- Karli Luik, Eesti Arhitektide Liit, volitatud arhitekt, tase 7
- Kadri Klementi, Eesti Arhitektide Liit
- Lilian Hansar, Eesti Kunstiakadeemia, arhitekt, doktor

Asendusliikmed: 
- Maria Reimal, Kuressaare Linnavalitsuse vanemarhitekt
- Andres Levald, Eesti Arhitektide Liit, volitatud arhitekt, tase 7
Asendusliikmel on õigus osa võtta žürii koosolekutest kuid tal puudub otsustamisel hääleõigus. Asendusliikmel on hääleõigus vaid põhiliikme asendamise korral.

Eksperdid:
- Toomas Paaver, Eesti Arhitektide Liit
- Madis Pihel, Kuressaare linnainsener
Eksperdil on õigus osa võtta žürii koosolekutest kuid tal puudub otsustamisel hääleõigus.

Žürii sekretär: Pille Epner, Eesti Arhitektide Liit

Võistlus toimub EV100 sünnipäevaprojekti „Hea avalik ruum“ raames, mille tulemusel loodetakse aastaks 2020 planeerida ja ümber ehitada 15 Eesti tõmbekeskuse avalikud alad, peaväljakud või peatänavad. Projekti eestvedajad on Eesti Arhitektide Liit koostöös EV100 korraldustoimkonnaga.
Projekt „Hea avalik ruum“ tegeleb linnakeskuste korrastamisega, mis peaks olema riikliku regionaalpoliitika üks eesmärke. Projekti eesmärgiks on korrastada ja kujundada väikelinnade keskused neile iseloomulikuks kultuuriürituste korraldamise ja vaba aja veetmise kohaks, mis annab liikumiseelise jalakäijale. Muutes linnasüdamed inimsõbralikumaks elukeskkonnaks, on võimalik hoogustada ettevõtlust ja vältida linnade laialivalgumist.

Kõik konkursid