EV100 laskevõistlus Tondi Lasketiirus

EV100 laskevõistlus Tondi Lasketiirus on mõeldud kõigile, ei ole vaja relvaluba, ei ole vaja eelnevat kogemust relvadega, meie instruktorid õpetavad. võistlusega toetatakse lapsi

Kogupereüritus
EST ENG RUS

Tule pane ennast proovile! EV100 laskevõistlus Tondi Lasketiirus on mõeldud kõigile, ei ole vaja relvaluba, ei ole vaja eelnevat kogemust relvadega, meie instruktorid õpetavad Sind relvi ohutult ja õigesti käsitsema ning juhendavad laskmise käigus. Tegime laskevõistluse just selliseks, et kõik suudaksid tulla osalema.

EV100 laskevõistlus koosneb kolmest erinevast alast:

Sportlaskmine revolvriga
Taktikaline laskmine BT9APC-ga
Pumppüssiga laskmine kukkuvate metallmärkide pihta
Enne igat võistlusseeriat lastakse proovilasud, harjutuste ülesehitus:

Revolvri laskmine toimub püstiseslaskeasendis, ilma tuge kasutamata, 15m kauguselt ringmärki ja arvesse lähevad 5 võistluslasku.
Taktikaline laskmine püstolkuulipilduja APC9-ga toimub erinevatelt distantsidelt ja erinevate märklehtede pihta. Rada koosneb 5-st märklehest ja igasse märklehte lastakse 2 lasku. Märklehel on 3 sektorit, mis annavad vastavalt 5; 3 ja 1 punkti. Iga möödalask annab 10 punkti trahvipunkti. Tulemus saadakse punktide summa ja kulunud aja koefitsendist.
Pumppüssi laskmine on sarnaselt taktikalise laskmisega aja ja tulemuse peale. Sinu vastas on 5 metallist märklehte (popperit), mis kukuvad tabamust saades maha. Iga kukkunud popperi eest saad Sa 10 punkti ja iga püsti jäänud popper annab 10 trahvipunkti.
Arvestus:

Individuaalne
Ettevõtete ja asutuste võistkondlik ( 4 liikmeline)
Autasustamine:

2018 aasta parimad 15.01.2019
2019 aasta ja üld parimad 01.02.2020
Üldarvestuses autasustatakse kolme paremat karikatega (individuaalarvestuses saab oma tulemust parandada kuni juubeliaasta lõpuni.)
Igas kategoorias autasustatakse kolme paremat ja kolme parimat naistest medalitega
Iga kuu loositakse osalenute vahel välja Tondi Lasketiiru meeneid ja kinkekaarte
Kõigil Tondi Lasketiiru EV100 üritustel osalemisega toetad teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste lapsi!

Võistkondlik EV 100 – võistlus Sinu sõpruskonnale või ettevõttele! Tule pane ennast proovile! EV100 laskevõistlus Tondi Lasketiirus on mõeldud kõigile, ei ole vaja relvaluba, ei ole vaja eelnevat kogemust relvadega, meie instruktorid õpetavad Sind relvi ohutult ja õigesti käsitsema ning juhendavad laskmise käigus. Tegime laskevõistluse just selliseks, et kõik suudaksid tulla osalema.

Vaata ja registreeru siit!

Korraldaja

T.O Engineering OÜ

Märksõnad: