EV100 Noorte Maapäev

Noorte maapäevaga tähistatakse 100 aasta möödumist Maanõukogu kõrgemaks võimuks kuulutamisest.

Varia

12. aprillil 1917 ühendati Ajutise Valitsuse määrusega senise Liivimaa kubermangu eestlastega asustatud maakonnad Eestimaa kubermanguga, millega eestlased said autonoomse rahvuskubermangu ning tekkis üldjoontes meile igituttav Eesti kontuur.

Määrusega seati sisse ka rahvuskubermangu maakondade ja linnade esindajatest koosnev Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu ehk lühemalt – Maapäev. See oli esimene eestlaste poolt demokraatlikult valitud ülemaaline esinduskogu, millele hiljem langes osaks tähtsaimate otsuste vastuvõtmine teel Eesti riiklikule iseseisvusele.

Esimest korda tuli Maapäev kokku Toompea lossis 14. juulil 1917. Samas kohas kuulutas Maapäev 28. novembril 1917 end kõrgeimaks võimuks Eestis, mida on vahel peetud koguni riikluse asutamisaktiks, kuid igal juhul avas see tee Eesti Vabariigi sünnile, mis kuulutati välja Eesti Päästekomitee manifestiga 24. veebruaril 1918.

Noorte Maapäeva valimised ja selle edasine tegevus annab 15-18 aastastele õpilastele võimaluse olla mänguliselt osaline 100 aastat tagasi toimunus, jutustada oma, tänapäevase sõnumiga iseseisva Eesti riigi tekkelugu. Millistest seikadest võib koosneda ja kujuneda riigi ajalugu ning tulevik? Milline on isiksuse ja tema otsuste roll selles? Mis saaks kui Eesti noored peaksid võtma täna teatepulga üle? Mis oleksid nende esimesed sammud? Millised oleksid tänaste noorte valikud kui 100 aasta tagused sündmused toimuksid täna, siin ja praegu? Kui juhtuks nii, et Toompeale kogunenud Noorte Maapäeval oleks Eestis võimutäius, siis milline oleks Noorte Maapäeva esimene otsus? 

Noorte Maapäeva valitakse 106 noort, mis on välja arvutatud saja aasta taguse skeemi ja tänase rahvastikuarvu põhjal - igal linnal on 20 000 elaniku kohta üks mandaat, samuti arvutatakse mandaadid maakondade jaoks. Nii valitakse Noorte Maapäeva noori kõikidest Eesti maakondadest ja linnadest,sõltumata sellest, kas tegu on omavalitsusliku või vallasisese linnaga. Valimised viib läbi Eesti Õpilasesinduste Liit, loe kandideerimise kohta lähemalt siit. 

Valimistel edukaks osutunud saadikud kogunevad esimest korda 14. juulil, mil möödub 100 aastat Maapäeva esimest kogunemisest.  Augustis osaletakse Arvamusfestivalil. 28. novembril, tähistamaks 100 aasta möödumist Maapäeva kõrgeimaks võimuks kuulutamisest, kogunevad noored saadikud Riigikogu istungisaali, et võtta vastu ühisdeklaratsioon. 

Korraldaja

EV100