EV100 Sõrandu külas Järvamaal

Sõrandu Vabatahtlike Päästekomando renoveeritud hoone avamine külapeoga.

18. augustil 2018 avatakse uuenduse läbi teinud Sõrandu päästekomando hoone võistlusmängudega külapeoga, millega tähistatakse ühtlasi ka EV 100. sünnipäeva. Augustiks 2018 saab Sõrandu päästekomando uue katuse ja hoones valmib köök. Hoone sisetööd tehakse kogukonna vabatahtlike poolt.

Korraldaja

EV100 igas külas